Når blir det skikkelig jul?
Barneskolen i ei Trøndelagsbygd skulle avslutte før jul med et stort julespill som alle var svært opptatt av. Men en dag kom lille Anders hjem og var alldeles utrøstelig! “No bli det itj nå tå julspællet! Josef ha fått kusma og ein tå ænglan ska te bæssmora si i Bergen”!

Vi kan gjerne diskutere hva som skal til for at det blir ordentlig jul. Juletradisjoner kan variere fra sted til sted. Noen av oss kan leve med litt glitter og stas. Vi kan leve med masse papir så fremt selve pakken ikke blir borte. 

At NRK nå makter det kunststykke å gå gjennom hele adventstiden uten et eneste program om julens hovedperson og utgangspunkt, Jesus Kristus, er godt gjort. Det er nesten som å samles til fotballkamp med stort publikum, men uten spillere på banen. Vår rikskanal har ikke skjønt poenget og har glemt et viktig bæreelement i vår kultur.

En barnesang trefffer spikeren på hodet:
Barnet i krybben var Jesus,
Han kom ned fra Himlen til jord.
Ja Gud holdt sitt ord,
og gleden ble stor:
Takk Gud at du sendte Ham Jesus!

Men jul uten Jesus har liten verdi,
det blir som ei pakke med ingenting i.
For innhold er viktig,
du tenker helt riktig:
Det blir ingen jul uten Jesus!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen