Innlegg

Viser innlegg fra 2013

Tilgivelse

BildeTilgivelse er et voldsomt ord. Smak litt på ulike varianter av ordet et øyeblikk. Tilgivelse, tilgi, bli tilgitt, og utilgivelig… Noen ganger er det lett å tilgi. Små filleting klarer vi å se mellom fingrene med, og ”sannsynlige engangsforeteelser” kan vi kanskje også legge bak oss. Med blikk på våre egne skrøpeligheter har vi en viss forståelse for andres feiltrinn. Noe kan være forholdsvis lett å tilgi. Andre ganger er det vanskelig å tilgi. Det kommer selvsagt an på hva saken dreier seg om og hvordan den berører oss. Vi strever når noen vi opplever har begått skikkelig overtramp mot oss, ikke ser at det er nettopp de som har et forklaringsproblem. Vi strever når de kanskje til og med forventer at vi skal strekke ut en hånd til dem og at vi burde overse eller glatte over det de har gjort. Er det rett av oss å komme løpende etter alle som har krenket oss, utsatt oss for løgn eller halvsannheter, eller som har brukt oss som støtdempere for sine spisse albuer?  Dette er vi ikke…

Akutt situasjon for trosfriheten

Bilde
Denne kronikken står på trykk i dagens «Vårt Land», 16.desember.   Situasjonen er akutt. I noen land er det faktisk et spørsmål om hvor lenge en kristen tilstedeværelse er mulig. Julebudskapet som snart lyder i alle verdenshjørner, er en stillferdig beretning om Guds inngripen og tilstedeværelse. Guds nærvær oppleves fortsatt. Den globale kirke vokser. Prosentandelen av kristne i verden er omtrent den samme som for hundre år siden (cirka 1/3), men folketallet har steget fra to til seks milliarder. Det er derfor flere kristne i verden nå enn noensinne. 
Tyngdepunktet for verdenskristendommen er forskjøvet. Etter at det globale nord i nesten tusen år hadde flest antall kristne, befinner majoriteten av kristne seg nå i det globale sør. Selv om denne endringen har skjedd gradvis i det siste århundre, har dette for alvor vært tydelig fra 1970-årene og frem til i dag.
Parallelt med sekularisering og masseflukt fra kristen tro i nord, og betydelig kristen vekst i sør, utsettes store folkemeng…

Rett til å tro

Bilde
Denne artikkelen står på trykk i desembernummeret av «Magasinet Stefanus» 2013. Trosfrihet er viktig. Når retten til tro begrenses, utfordres eller bagatelliseres, aktiveres Stefanusalliansens ryggmargsrefleks. Vi reagerer.
Når troende utsettes for desinformasjon, diskriminering eller forfølgelse, skjer det samme. Vi ber. Vi protesterer. Vi handler.
Stefanusalliansen er opptatt av tro. Vi har alltid vært det. Organisasjonen ble faktisk til «i tro». Kristne kvinner og menn responderte spontant på smertefulle historier fra lidende og forfulgte kristne i Øst-Europa og i det tidligere Sovjet-unionen. Noe måtte gjøres. Noen trengte deres støtte.
Slik er det fortsatt. Verken politiske omskiftninger eller navneendringer har svekket Stefanusalliansens kamp for tro og trosfrihet. Vi står fortsatt i stormen.
Stefanusalliansen er både en misjonsorganisasjon og en organisasjon som kjemper for trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet. Dette betyr:
oat vi med utgangspunkt i en kristen virkeligh…

Dialog eller protest?

Bilde
Følgende artikkel stod på trykk i spalten "I Fokus" i avisen Dagen i dag.Trosfrihet er viktig. Dette bekreftes av Verdenserklæringen om menneskerettigheter, § 18: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer».

Retten til å tro sidestilles med retten til å tenke og til å følge sin egen samvittighet. Vi har også rett til fritt å forlate en religion eller et livssyn uten at noen hindrer oss i det, og til å gi vår tilslutning til noe annet. Vi skal fritt kunne formidle vår tro, ikke bare i den
private sfære, men også i det offentlige rom. Ingen kan kreve eller forvente at vi «holder troen for oss selv». Forsamlingsrett,
religionsundervisning og utøvelse av religiøs praksis er rettigheter vi har og som andre har en like selvsagt re…

«Skråblikk»

Bilde
Jeg hadde i høst følgende artikkel på trykk i tidsskriftet Fast Grunn (3/2013) under spalten «Skråblikk». En spalte som inviterer til glimt i øyet, refleksjon og «freske fraspark».La meg starte med en advarsel. Jeg er en uhyre plagsom person! Jeg graver, spør, observerer og analyserer. Jeg lar meg både begeistre og provosere...

Hva tenker du om presteskap og liturgier? Jeg har i det meste av mitt liv levd tett på lekmannsbevegelsen og bedehusmiljøet. Vi var ofte svært prestekritiske; noe som både var teologisk, historisk og kulturelt begrunnet. Vi var skeptiske til de prester som framstod som pompøse og eneveldige og som opptrådte som om det alminnelige prestedømme var ensbetydende med det prestelige pavedømme. I stedet for å dyrke presten, framelsket vi nådegavene. Om sensuren på hvem som slapp til med sang, tale, vitnesbyrd og ledelse på bedehuset befant seg et sted mellom to ytterpunkter, det totalt ukritiske og det mega-skeptiske, aksepterte vi at det var plass for ulike trær i G…

Kristen tilstedeværelse i «10/40 vinduet»

Bilde
Magasinet Stefanus er ute med nytt nummer. Min første lederartikkel gjengis her:


Kristen tilstedeværelse i «10/40-vinduet»
Da er Stefanusalliansens nye generalsekretær på plass! Jeg gleder meg til å bli kjent med dere. Organisasjonen har mange gode venner og støttespillere både nasjonalt og internasjonalt. Disse ønsker vi å ta godt vare på.
Mitt første representasjonsoppdrag var årsmøtet i Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME) og den årlige LINK-konferansen i begynnelsen av september. Stefanusalliansen er en av cirka førti medlemmer i NORME-nettverket; et nettverk som ble etablert i 2001 som en arvtaker til Norsk misjonsråd, Den evangeliske allianse og Lausanne Norge.
Vi fikk i løpet av disse dagene presentert ferske statistikker over norsk og internasjonal misjon, med sterkt fokus på misjonærrollen. Konferansen pekte på liten misjonærtetthet i det såkalte «10/40-vinduet». Området mellom tiende og førtiende breddegrad, fra Afrika i vest til Asia i øst, er stedet i verden hvor de…

"Avviklingsgudstjeneste"

Bilde
Vi flyttet nettopp inn i en leilighet ved St. Hanshaugen, et sted midt i mellom parken med samme navn og velkjente Bislet stadion. Her er kort avstand mellom gode turområder, parker, butikker og restauranter. Kommunikasjonsmulighetene er også gode. Buss, trikk og T-bane er i den umiddelbare nærhet. Det går også godt an å sykle eller å ta beina fatt. Kirkene ligger tett i tett; Fagerborg, Uranienborg, Lovisenberg, Markus, Gamle Aker og Trefoldighetskirken for å nevne noen. I tillegg finnes både katolske kirker, frikirker av ulik type og “bedehus”. På søndag var jeg med på noe merkelig. Jeg var med på “avviklingsgudstjeneste”! Min næmeste kirke, Markus, skulle tas ut av bruk etter ca hundre års virksomhet. Innsparinger, omorganisering, endring i bosetningsmønstre, effektivisering og strategijustering angis som nedleggelsesårsaker. For meg var det ekstra rart. Jeg ble med ett nostalgisk. Markus kirke var det første Gudshus jeg besøkte da jeg kom til Oslo for første gangen for …

Kristelig nepotisme?

Bilde
Forekommer nepotisme like ofte i kirke-Norge som i de øvrige deler av samfunnet? Finnes det former for kristelig nepotisme? Vi bør i alle fall følge nøye med og bidra til å påpeke det vi eventuelt måtte se. 

Nepotisme er et kjent begrep. Begrepet står i vid forstand for kritikkverdig favorisering av nære venner eller slektninger ved tildeling av ressurser, eller ved utnevnelser til stillinger og maktposisjoner. Slektskap, vennskap eller kjennskap gis uberettiget fortrinnsrett. Virksomhetens reelle behov, relevant erfarings- og yrkesbakgrunn, faglige kompetansekrav og sunn konkurranse nedtones eller tilsidesettes. Nepotisme er en form for korrupsjon (jf. f.eks. Norads definisjon på korrupsjon).

I totalitære samfunn fremstår nepotismen som utilslørt og hjerteløs. Alle forstår at «makta rår». I demokratiske samfunn som vårt eget, blir nepotismen ofte kamuflert. Om reglene til en viss grad følges, foretas tilpasninger som begunstiger enkeltpersoner. Viktige og avgjørende diskus…

Motbakkeløperen

Bilde
Journalist Kjell Kvamme i avisen Vårt Land hadde følgende intervju med meg, lørdag 1.juni 2013, i spalten "Min tro" (s.28-29).

MotbakkeløperenKjell Kvamme
kjell.kvamme@vl.no 22 310 411

Personalia:
Hans Aage Gravaas 51 år, gift, fire barn.
Utdannet teolog, tidligere misjonær i Etiopia, har doktorgrad i interkulturelle studier og har hatt flere stillinger i Norsk Luthersk Misjonssamband. Tidligere rektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen.
Blir ny generalsekretær i Stefanusalliansen. Går av som rektor ved Fjellhaug internasjonale høgskole.

Fire raske:
Gud er: Skaper, frelser og Herre.
Jeg kan ikke leve uten: En nådig Gud og en tålmodig familie.
På min gravstein skal det stå: «Min nåde er deg nok».
Boken alle må lese: The Radical Disciple av John Stott

Hans Aage Gravaas er en løper. I vår møtte han en bakke som til slutt ble for bratt.

– Sälam, sier Hans Aage Gravaas. Vi har forsøkt å hilse den avtroppende rektoren på et språk han forstår, amharisk, men blir raskt korrigert når vi prøver …