Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2013

Samlivsutvalgets innstilling og økumeniske konsekvenser

Bilde
Den norske kirkes samlivsutvalg kommer nå med et forslag som kan sette kirken på sidelinjen i forhold til majoriteten av verdenskristendommen som inntar helt andre verdistandpunkter. 
Bispemøtets samlivsutvalg går inn for homovigsler, forteller Vårt Land i forkant av mandagens offentliggjøring. Dette er ikke overraskende. Den norske kirke har beveget seg fra skanse til skanse i samlivsetikken i de senere årene. Nå er saken likevel ikke endelig avgjort. Det er sterk motstand på grasrota. Det kan derfor meget godt skje at kirkens flertall motsetter seg utvalgets forslag.

Det er likevel grunn til å merke seg det som nå skjer. Folkekirkene på den nordlige halvkule framstår etter hvert som nyreligiøse sekter eller lokale stammereligioner som ikke gir mening for andre enn dem selv og for deres egen sekulariserte kulturkrets. I verdensmålestokk kan de i alle fall betraktes som teologiske rariteter. Nordlige folkekirker går overhode ikke i takt med verdenskristendommens tyngdepunkt, s…