Samlivsutvalgets innstilling og økumeniske konsekvenser

Den norske kirkes samlivsutvalg kommer nå med et forslag som kan sette kirken på sidelinjen i forhold til majoriteten av verdenskristendommen som inntar helt andre verdistandpunkter. 

Bispemøtets samlivsutvalg går inn for homovigsler, forteller Vårt Land i forkant av mandagens offentliggjøring. Dette er ikke overraskende. Den norske kirke har beveget seg fra skanse til skanse i samlivsetikken i de senere årene. Nå er saken likevel ikke endelig avgjort. Det er sterk motstand på grasrota. Det kan derfor meget godt skje at kirkens flertall motsetter seg utvalgets forslag.

Det er likevel grunn til å merke seg det som nå skjer. Folkekirkene på den nordlige halvkule framstår etter hvert som nyreligiøse sekter eller lokale stammereligioner som ikke gir mening for andre enn dem selv og for deres egen sekulariserte kulturkrets. I verdensmålestokk kan de i alle fall betraktes som teologiske rariteter. Nordlige folkekirker går overhode ikke i takt med verdenskristendommens tyngdepunkt, som nå er forflyttet til sør. Kirkene i sør er teologisk konservative, ikke minst i etiske spørsmål. Vi kan derfor forvente oss harde økumeniske kamper og kirkesplittelser i tiden framover. Kampene har allerede vært sterke både blant anglikanere og katolikker. Kirkene i sør har vært svært svært frimodige i debatten og har i billedlig betydning talt både Roma og Canterbury midt i mot.
Nå er det lutheranerne sin tur.

For få dager siden vedtok den etiopiske Mekane Yesus-kirkens generalforsamling å bryte alle bånd til Svenska kyrkan (CoS) og til Evangelical Lutheran Church of America (ELCA).

Les: Mekane Yesus-kyrkan bryter med Svenska kyrkan

Saken burde ikke overraske de to tidligere samarbeidskirker. Mekane Yesus meldte fra om sitt ståsted for en god stund tilbake. Julaften 2010 sendte kirkepresident Wakseyoum Idosa av gårde en kraftsalve av et brev til Sverige hvor han blant annet innledet med å takke svenskenes for deres historiske betydning i Etiopia, men hvor han fortsatte med å beklage svenskenes bevegelse vekk fra klassisk kristendom. Hans argumentasjon var teologisk fundert. I stedet for å bryte samarbeidet tvert, ba Wakseyoum sine svenske venner innstendig om å “vende om”. I stedet for å se nærmere på det teologiske budskapet i Wakseyoum Idossas brev, minimaliserer erkebiskop Anders Wejryd i sitt svarbrev saken til nærmest å bli et spørsmål om kulturforskjeller. Svarbrevet inneholder ikke så rent lite paternalistisk arroganse. Etiopierne satt nok ganske sikkert med følgende følelse da de leste brevet: “Når dere kommer til fornuft, vil dere komme til å tenke som oss!”

En skal merke seg Mekane Yesus-kirkens vedtak. Vedtaket har flere konsekvenser. Kirken er ikke bare villig til å gi avkall på fellesskap og samarbeid, men også på betydelig pengestøtte fra de to historisk viktige og materielt rike kirker i nord. Den materielt fattige kirken selger altså ikke sin teologiske integritet for noen dollarsedler. Etiopierne definerer rikdom annerledes.Vestens kirker, som ofte snakker varmt om kirkelig enhet og økumenisk samarbeid, bør merke seg det som nå skjer. Den norske kirkes samlivsutvalg kommer nå med et forslag som kan sette kirken på sidelinjen i forhold til majoriteten av verdenskristendommen som altså inntar helt andre verdistandpunkter. Mekane Yesus-kirken i Etiopia, som er et av de aller største lutherske kirkesamfunnene i verden med over 6 millioner medlemmer, har varslet at de vil gjøre det samme med ethvert kirkesamfunn som følger svenskenes og amerikanernes eksempel. Norsk misjon har spilt en svært rolle i Etiopia siden 1948, ikke gjennom den Norske kirke direkte, men gjennom lutherske misjonsorganisasjoner.

Egentlig blir det feil å si at det er etiopierne som bryter samarbeidet. Samarbeidet brytes ved at to navngitte kirkesamfunn utvikler en teologi som er i strid med klassisk kristendom på et viktig punkt og som etter etiopiernes mening er uforenlig med den plattform som deres samarbeid opprinnelig var tuftet på. Enheten kan altså ikke gjenskapes ved snikk-snakk, men ved å gå inn i de teologiske realiteter som saken faktisk handler om.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen