Innlegg

Viser innlegg fra april, 2013

Åpenhet og gjennomsiktighet

Bilde

Fjellhaug øker mest

Bilde
Av Petter Mjølhus (også lagt ut på FiHs nettsider: http://fih.fjellhaug.no/2013/04/22/fjellhaug-oker-mest/)

Søkertallene fra Samordna opptak foreligger. Tallene er svært hyggelig lesning for Fjellhaug Internasjonale Høgskoles vedkommende. Antall søkere viser en samlet økning på hele 58 %. Sammenlignet med institusjoner som det er naturlig å sammenligne seg med, er veksten oppsiktsvekkende. Mens den nyfusjonerte NLA Høgskolen har en liten vekst på 6 %, har Ansgar Teologiske Høgskole og Menighetsfakultetet begge en nedgang på 4 % og Misjonshøgskolen i Stavanger en nedgang på 3 % sammenlignet med fjoråret.Ser en på antallet førsteprioritetssøkere, er Fjellhaugs posisjon enda sterkere. Her har Fjellhaug Internasjonale Høgskole en vekst på hele 62 %. NLA, Ansgar og Menighetsfakultetet har her en vekst på henholdsvis 7, 11 og 14 %, mens Misjonshøgskolen på sin side har en nedgang på hele 26 %.
Søknadene til Fjellhaugs ulike studier fordeler seg nokså jevnt utover studietilbudspo…

Oppsiktsvekkende forskningsresultater på Fjellhaug

Bilde
Forsknings-og utviklingsarbeid (FoU) er en viktig del av universiteters og høgskolers virksomhet. Samfunnet forventer at en både skal drive undervisning, formidling og FoU-virksomhet, og dette kan derfor på ingen måte betraktes som en salderingspost.
Forskningsresultater publisert i godkjente publikasjonskanaler gir såkalte publikasjonspoeng som igjen avspeiles i institusjonenes tilskudd over statsbudsjettet.
Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) har alltid drevet med former for forskning, men tilbake i tid har svært lite av dette gitt uttelling som meritterende forskning. Fra 2009 av har institusjonen tatt tak i dette. Mens institusjonen hadde 1 publikasjonspoeng i 2009, vokste tallet til 9,7 i 2010, 21,5 i 2011 og 27,5 i 2012. Dette er gledelige tall som blir lagt merke til. I 2011 var FiH nummer to i landet med hensyn til publikasjonspoeng per faglig ansatt. Tallenene for 2012 viser en fortsatt vekst; en økning på hele 27,9% fra året før.
Her ser du oversikten over p…

Spennende avskjedsforelesning om Johannes Brandtzæg

Bilde
Følgende innlegg ble lagt ut på FiHs nettsider:
---

Onsdag 10.april ble dosent Erik Kjebekks overgang til pensjonistenes rekker markert. Programmet begynte med lunsj sammen med høgskolens ansatte og studenter, og med inviterte gjester. Det var tid for hilsener og blomsteroverrekkelser. En rekke personer stod på talerlisten. Rektor Hans Aage Gravaas hilste på vegne av høgskolen. De øvrige var førstelektor Egil Sjaastad, tidligere leder av NLM Norge Ernst Jan Halsne, leder av arkivstyret Ingolf Kanestrøm, professor Torleif Austad, Hans Kristoffer Goa fra NLM, og direktør Knut Sprauten fra Norsk lokalhistorisk institutt. Førstelektor Erling Lundeby ledet denne delen av programmet med stø hånd.


Rektor Gravaas beskrev Erik Kjebekk ved hjelp av følgende adjektiver:
Interessert: Erik er interessert i det han driver på med. Han er, positivt forstått, nysgjerrig. Og det er egentlig den beste egenskapen en kan modellere overfor andre. Å være interessert i livet, faget, tjenesten, histo…

Nytt beite

Bilde
Dette intervjuet med meg ble publisert på Fjellhaug Internasjonale Høgskoles nettsider i går, 10.april 2013. 
Foto (Jon Olav Selstø): Markedssjef Petter Mjølhus (til venstre) og rektor Hans Aage Gravaas (til høyre)
Rektor går av Av Petter Mjøhus

Rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Hans Aage Gravaas, går av. Han blir ny generalsekretær i Stefanusalliansen fra 1.september 2013. Det er enda ikke klart hvem som blir hans etterfølger på Fjellhaug. Vi intervjuer Gravaas i sakens anledning.

Hvorfor svarer du ja på utfordringen fra Stefanusalliansen?
Det er flere grunner til dette. For det første fokuserer Stefanusalliansen på saker som jeg brenner for. Misjon, trosfrihet og menneskerettigheter er viktig. For det andre er dette en seriøs og dynamisk kristen organisasjon med dyktige medarbeidere. Til tross for at dette er en forholdsvis liten organisasjon, kan den videreutvikles til å bli en ganske betydelig bidragsyter innen sine arbeidsområder. For det tredje fikk jeg fler…