Fjellhaug øker mest

 IMG_9879

Av Petter Mjølhus (også lagt ut på FiHs nettsider: http://fih.fjellhaug.no/2013/04/22/fjellhaug-oker-mest/)

Søkertallene fra Samordna opptak foreligger. Tallene er svært hyggelig lesning for Fjellhaug Internasjonale Høgskoles vedkommende. Antall søkere viser en samlet økning på hele 58 %. Sammenlignet med institusjoner som det er naturlig å sammenligne seg med, er veksten oppsiktsvekkende. Mens den nyfusjonerte NLA Høgskolen har en liten vekst på 6 %, har Ansgar Teologiske Høgskole og Menighetsfakultetet begge en nedgang på 4 % og Misjonshøgskolen i Stavanger en nedgang på 3 % sammenlignet med fjoråret.Ser en på antallet førsteprioritetssøkere, er Fjellhaugs posisjon enda sterkere. Her har Fjellhaug Internasjonale Høgskole en vekst på hele 62 %. NLA, Ansgar og Menighetsfakultetet har her en vekst på henholdsvis 7, 11 og 14 %, mens Misjonshøgskolen på sin side har en nedgang på hele 26 %.
Søknadene til Fjellhaugs ulike studier fordeler seg nokså jevnt utover studietilbudsporteføljen. Årsstudium i musikk har størst økning i forhold til fjoråret. Masterstudiet i teologi og misjon, som ikke er inkludert i Samordna opptak og som derfor ikke er medregnet i ovennevnte søkertall, viser også en økning.

En glad rektor
Rektor Hans Aage Gravaas uttrykker stor glede over utviklingen.
- Dette er et resultat av et systematisk plan- og strategiarbeid på flere områder over flere år. At såpass mange fører oss opp som et valgalternativ og at svært mange av disse fører oss opp som førsteprioritet, er nok en aldri så liten omdømmeindikator, sier rektor Hans Aage Gravaas, som gir æren til dyktige ansatte som har hjertet på rette sted og som setter studentene i sentrum.

Rektor mener likevel dette bare er begynnelsen og at det ikke er noen grunn til å hvile på sine laurbær.
  
Inspirasjon til videreutvikling
-For å sikre et solid institusjonelt bæregrunnlag er vi helt nødt til å utvikle flere nye studier slik at det samlede studenttallet øker ytterligere, sier Gravaas, som likevel innrømmer at gode søkertall inspirerer til full trøkk på utviklingen av Fjellhaug som høgskole.- Vi ønsker at studentene skal oppleve oss som lyttende, tydelige og offensive, sier rektor, som tror at økt fokus på forskning de siste årene har bidratt til økt studiekvalitet og enda mer fornøyde studenter.

-Om et godt studentmiljø er viktig, er kvaliteten på administrative tjenester, undervisningens innhold og pedagogiske framstilling, og dannelsesaspektet, ikke mindre vesentlig. Kvalitet må modelleres i alle ledd, avslutter rektor Hans Aage Gravaas.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen