Oppsiktsvekkende forskningsresultater på Fjellhaug

Forsknings-og utviklingsarbeid (FoU) er en viktig del av universiteters og høgskolers virksomhet. Samfunnet forventer at en både skal drive undervisning, formidling og FoU-virksomhet, og dette kan derfor på ingen måte betraktes som en salderingspost.

Forskningsresultater publisert i godkjente publikasjonskanaler gir såkalte publikasjonspoeng som igjen avspeiles i institusjonenes tilskudd over statsbudsjettet.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) har alltid drevet med former for forskning, men tilbake i tid har svært lite av dette gitt uttelling som meritterende forskning. Fra 2009 av har institusjonen tatt tak i dette. Mens institusjonen hadde 1 publikasjonspoeng i 2009, vokste tallet til 9,7 i 2010, 21,5 i 2011 og 27,5 i 2012. Dette er gledelige tall som blir lagt merke til. I 2011 var FiH nummer to i landet med hensyn til publikasjonspoeng per faglig ansatt. Tallenene for 2012 viser en fortsatt vekst; en økning på hele 27,9% fra året før.

Her ser du oversikten over publikasjonspoeng hos landets private høgskoler: Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2012

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen