Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2013

Kristelig nepotisme?

Bilde
Forekommer nepotisme like ofte i kirke-Norge som i de øvrige deler av samfunnet? Finnes det former for kristelig nepotisme? Vi bør i alle fall følge nøye med og bidra til å påpeke det vi eventuelt måtte se. 

Nepotisme er et kjent begrep. Begrepet står i vid forstand for kritikkverdig favorisering av nære venner eller slektninger ved tildeling av ressurser, eller ved utnevnelser til stillinger og maktposisjoner. Slektskap, vennskap eller kjennskap gis uberettiget fortrinnsrett. Virksomhetens reelle behov, relevant erfarings- og yrkesbakgrunn, faglige kompetansekrav og sunn konkurranse nedtones eller tilsidesettes. Nepotisme er en form for korrupsjon (jf. f.eks. Norads definisjon på korrupsjon).

I totalitære samfunn fremstår nepotismen som utilslørt og hjerteløs. Alle forstår at «makta rår». I demokratiske samfunn som vårt eget, blir nepotismen ofte kamuflert. Om reglene til en viss grad følges, foretas tilpasninger som begunstiger enkeltpersoner. Viktige og avgjørende diskus…

Motbakkeløperen

Bilde
Journalist Kjell Kvamme i avisen Vårt Land hadde følgende intervju med meg, lørdag 1.juni 2013, i spalten "Min tro" (s.28-29).

MotbakkeløperenKjell Kvamme
kjell.kvamme@vl.no 22 310 411

Personalia:
Hans Aage Gravaas 51 år, gift, fire barn.
Utdannet teolog, tidligere misjonær i Etiopia, har doktorgrad i interkulturelle studier og har hatt flere stillinger i Norsk Luthersk Misjonssamband. Tidligere rektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen.
Blir ny generalsekretær i Stefanusalliansen. Går av som rektor ved Fjellhaug internasjonale høgskole.

Fire raske:
Gud er: Skaper, frelser og Herre.
Jeg kan ikke leve uten: En nådig Gud og en tålmodig familie.
På min gravstein skal det stå: «Min nåde er deg nok».
Boken alle må lese: The Radical Disciple av John Stott

Hans Aage Gravaas er en løper. I vår møtte han en bakke som til slutt ble for bratt.

– Sälam, sier Hans Aage Gravaas. Vi har forsøkt å hilse den avtroppende rektoren på et språk han forstår, amharisk, men blir raskt korrigert når vi prøver …

Takk for meg!

Bilde
Følgende lederartikkel stod på trykk i bladet "Fjellhaug" denne uken. Dette er min siste ledartikkel i dette bladet.
---

                                                         Illuastrasjonsfoto