Kristen tilstedeværelse i «10/40 vinduet»

Magasinet Stefanus er ute med nytt nummer. Min første lederartikkel gjengis her:


Kristen tilstedeværelse i «10/40-vinduet»

Da er Stefanusalliansens nye generalsekretær på plass! Jeg gleder meg til å bli kjent med dere. Organisasjonen har mange gode venner og støttespillere både nasjonalt og internasjonalt. Disse ønsker vi å ta godt vare på.

Mitt første representasjonsoppdrag var årsmøtet i Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME) og den årlige LINK-konferansen i begynnelsen av september. Stefanusalliansen er en av cirka førti medlemmer i NORME-nettverket; et nettverk som ble etablert i 2001 som en arvtaker til Norsk misjonsråd, Den evangeliske allianse og Lausanne Norge.

Vi fikk i løpet av disse dagene presentert ferske statistikker over norsk og internasjonal misjon, med sterkt fokus på misjonærrollen. Konferansen pekte på liten misjonærtetthet i det såkalte «10/40-vinduet». Området mellom tiende og førtiende breddegrad, fra Afrika i vest til Asia i øst, er stedet i verden hvor de aller fleste unådde folkeslagene bor og er av misjonsstrateger regnet som det primære satsingsområdet for kristen misjon i årene fremover.

I og med at Stefanusalliansen ikke har egne utsendinger kan en debatt om synkende misjonærtall og misjonærtørke muligens fortone seg som totalt irrelevant. Noen vil kanskje til og med hevde at vårt misjonsbidrag er lite eller ikke-eksisterende. Men er dette riktig?  Stefanusalliansen – en organisasjon med fokus både på misjon og på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet – er, når det kommer til stykke, blant de norske misjonsorganisasjoner som har bidratt sterkest til å sikre kristen tilstedeværelse i 10/40-vinduet. Dette har ikke skjedd gjennom norske utsendinger, men først og fremst igjennom lokale, nasjonale og internasjonale partnere. Følgende eksempler kan nevnes:

·         Bibeloversettelsesarbeid og kontekstuell misjon blant etno-lingvistiske minoritetsgrupper

·         Lederopplæring og annen opplæring blant forfulgte kristne

·         Medieprosjekter hvor annen kristen tilstedeværelse er vanskelig

·         Kristen tilstedeværelse gjennom strategisk bistandsarbeid og ved styrking av det sivile samfunn

·         Støtte til forfulgte kristne minoriteter som har begrenset ytringsfrihet og sterke restriksjoner for religionsutøvelse. Mennesker som har erfaringer med trusler, frihetsberøvelse, forfølgelse og voldsbruk har fått hjelp til å leve (eller overleve) som kristne i et ytterst krevende landskap.

·         Vært de forfulgtes røst blant viktige premissleverandører både her hjemme og internasjonalt

Arbeidet med misjon og trosfrihet i dagens globale virkelighet utfordrer den vestlige misjonsbevegelse, som ikke sjelden har fremstått som en ensidig bevegelse ”fra vesten til resten”. Det går ikke an å tenke slik lenger. Guds verdensomspennende menighet er en global frivillighetsbevegelse med forgreininger i mange retninger.

De unådde folkegruppene finnes på «vanskelig tilgjengelige steder.» Dersom vi ønsker å være strategiske, aktuelle og fremtidsrettede er vi nødt til å bygge allianser med gode internasjonale partnere. «Blenda-hvite strategier» eller solo-prosjekter, utformet av selvhøytidelige europeiske eller amerikanske misjonsledere bak store skrivepulter, fungerer dårlig. Vi utfordres til å be, tenke, planlegge og handle sammen med venner i nord, sør, vest og øst.  «En går fortest alene, men lengst sammen», heter det i et afrikansk ordtak. «Den raskeste vei opp til fjelltoppen går i sikksakk», heter det i et annet. Morgendagens misjon vil foregå på steder hvor en kan forvente stor motstand fra radikale motstandere. På slike steder har Stefanusalliansen vært gjennom hele sin historie. Vi har alltid stått i stormen. «Sammen for de forfulgte», er vårt motto.

Hans Aage Gravaas, generalsekretær

 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen