Rett til å tro


Denne artikkelen står på trykk i desembernummeret av «Magasinet Stefanus» 2013.
 
Illustrasjonsfoto. Etiopisk ortodoks prest løfter frimodig opp sitt kors
 
Trosfrihet er viktig. Når retten til tro begrenses, utfordres eller bagatelliseres, aktiveres Stefanusalliansens ryggmargsrefleks. Vi reagerer.

Når troende utsettes for desinformasjon, diskriminering eller forfølgelse, skjer det samme. Vi ber. Vi protesterer. Vi handler.

Stefanusalliansen er opptatt av tro. Vi har alltid vært det. Organisasjonen ble faktisk til «i tro». Kristne kvinner og menn responderte spontant på smertefulle historier fra lidende og forfulgte kristne i Øst-Europa og i det tidligere Sovjet-unionen.  Noe måtte gjøres. Noen  trengte deres støtte.

Slik er det fortsatt. Verken politiske omskiftninger eller navneendringer har svekket Stefanusalliansens kamp for tro og trosfrihet. Vi står fortsatt i stormen.

Stefanusalliansen er både en misjonsorganisasjon og en organisasjon som kjemper for trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet. Dette betyr:

o   at vi med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier, strekker ut våre hender til forfulgte kristne, kjemper mot forfølgelse, og arbeider for religionsfrihet og trosfrihet der hvor den trues og krenkes.

o   at vi med utgangspunkt i Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter understreker trosfrihet for alle som en grunnleggende menneskerettighet: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.»

o   at vi med utgangspunkt i Bibelens misjonsbudskap og Jesu befaling til den kristne kirke, ønsker å bidra til å formidle evangeliet i ord og handling til unådde folkegrupper; til tro, frelse og etterfølgelse. Vi ønsker særlig å engasjere oss i land hvor åpen misjonsvirksomhet blir hindret.

o   at vi i hele vår virksomhet yter praktisk omsorg for hele mennesket og utøver kristent samfunnsansvar.

Stefanusalliansen er en evangelisk organisasjon som bygger på Den Hellige Skrift, den apostoliske og nikenske trosbekjennelse, og med Lausanne-pakten som sentralt uttrykk for kristendommens grunnsannheter. For å nå våre mål søker vi samarbeid med og støtte fra ulike kirkesamfunn, menigheter, organisasjoner, miljøer og enkeltpersoner som med ulik styrke og på ulik måte deler Stefanusalliansens formål og oppdrag.

Tro er et grunnleggende element i menneskers liv. Troens innhold kan variere, men vår tro og vårt livssyn er en «virkelighetsramme» som vi orienterer oss ut fra. Vi kan både snakke om en «virkelighetsforståelse» (tanker, ideer, realiteter), «virkelighetsorientering» (verdier), «virkelighetsopplevelse» (følelser) og en «virkelighetsrespons» (handlingsmønstre). Å bli presset på tvers av egen samvittighet, overbevisning, hva en regner for rett og sant, og å bli forfulgt for sin tros skyld, strider både mot det sant menneskelige, den moderne rettsstat og vår sivilisasjon.

For få dager siden hadde jeg besøk av Sergey Rakhuba, en av våre samarbeidspartnere. Sergey fortalte med stor innlevelse om forfølgelsene både mot kristne og andre i det tidligere Sovjet-unionen. Han fortalte om gleden over å stå på den røde plass i Moskva og se det gamle sovjetiske flagg bli senket fra flaggstangen og erstattet med et nytt flagg. Begeistringen var stor.  Samtidig gav Sergey oss en advarsel:
- Vi trodde løven var død, men det er den ikke. Den sover med det ene øye åpent. Kampen for trosfrihet er slett ikke over.

Hans Aage Gravaas, generalsekretær

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen