Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2014

Kong Harald utfordrer oss

Bilde
Lederartikkel i Magasinet Stefanus nr.1/februar 2014

-----


Det er i år to hundre år siden Norge fikk sin grunnlov. Ved inngangen til jubileumsåret viet Kong Harald store deler av sin nyttårstale til refleksjoner om Grunnlovens betydning. Kongen viste blant annet til rettigheter som vi har, men som ikke alle andre har. Trosfrihet ble spesielt nevnt. «Vi kan se for oss at vi er på vei til kirken, moskeen, synagogen – eller til et annet forsamlingssted der mennesker søker sammen med trosfeller. Veien dit er fylt av redsel, for det ikke er lov til å samles. I denne frykten lever mennesker over store deler av verden. I Norge gir grunnloven oss alle frihet til å praktisere vår egen tro», understreket vår folkekjære monark.

Grunnlovsjubileet vil bli behørig markert i året som kommer. Kong Harald oppfordret oss til å feire våre friheter med klokskap. Våre rettigheter bør også omfatte andre. De «gjelder også internasjonalt – og i møte med mennesker som lider. Vi vet at det er mulig å utvikle …