Kong Harald utfordrer oss

Lederartikkel i Magasinet Stefanus nr.1/februar 2014

-----Hans Majestet Kong Harald

Det er i år to hundre år siden Norge fikk sin grunnlov. Ved inngangen til jubileumsåret viet Kong Harald store deler av sin nyttårstale til refleksjoner om Grunnlovens betydning. Kongen viste blant annet til rettigheter som vi har, men som ikke alle andre har. Trosfrihet ble spesielt nevnt. «Vi kan se for oss at vi er på vei til kirken, moskeen, synagogen – eller til et annet forsamlingssted der mennesker søker sammen med trosfeller. Veien dit er fylt av redsel, for det ikke er lov til å samles. I denne frykten lever mennesker over store deler av verden. I Norge gir grunnloven oss alle frihet til å praktisere vår egen tro», understreket vår folkekjære monark.

Grunnlovsjubileet vil bli behørig markert i året som kommer. Kong Harald oppfordret oss til å feire våre friheter med klokskap. Våre rettigheter bør også omfatte andre. De «gjelder også internasjonalt – og i møte med mennesker som lider. Vi vet at det er mulig å utvikle et land gjennom godt styresett og gode verdier», oppmuntret regenten.

Kongen har rett i at trosfriheten står sterkt hos oss.  Samtidig er det ingen grunn til å hvile på egne laurbær. For hva betyr dette i praksis? Det pågår stadig nokså krevende debatter om spørsmål som berører rammene for tro, trosfrihet og trosutøvelse i landet vårt. Hvordan komme til rette med skolegudstjenester, eller med religiøse symboler og klesplagg? Står trosfriheten like sterkt som andre menneskerettigheter, eller har den i praksis lavere prioritet?  Det finnes ingen klare svar, heller ikke i Norge.

I 2013 leverte et offentlig oppnevnt utvalg, ledet av Sturla Stålsett, sin utredning om «Det livssynsåpne samfunn: En helhetlig tros- og livssynspolitikk» (NOU 2013:1). Utredningen har allerede skapt debatt, og det er ingen grunn til å tro at det siste ordet er sagt. Vi i Stefanusalliansen vil følge nøye med på hva som skjer på trosfrihetsfronten også her hjemme. Om vi ønsker å være troverdige norske aktører på den internasjonale arenaen, er det viktig at vi er villige til å «feie for egen dør».

Når vi i Stefanusalliansen arbeider med trosfrihet, har vi et bredt fokus. Vi tilhører ikke dem som er i overkant opptatt av å «telle» verken forfulgte eller martyrer (jf. Vårt Land 31.12.2013). Tall og statistikker vil alltid være usikre og gjenstand for debatt. Historien og sammenhengene bak tallene er også sammensatte.

Brudd på trosfriheten kan gjerne plasseres på en skala fra vond til verst. Vi ser det som vår oppgave å følge nøye med og å sette fokus på både religiøs desinformasjon og diskriminering, trosrelatert forfølgelse og på martyriet, som representerer det ekstreme fravær av trosfrihet. Gjennom målrettet informasjonsarbeid, lobbyvirksomhet, forbønn, appelltjeneste og prosjektarbeid er vi både proaktive og reaktive. Vi ønsker både å forebygge trosfrihetsbrudd og å reagere på trosfrihetsbrudd. Vi støtter opp om de forfulgte.

Grunnlovsjubileet er et utmerket tidspunkt for på nytt å sette trosfrihet på dagsorden. Vi håper både politikere, medier, utdanningsmiljøer, kirker og andre trossamfunn tar denne utfordringen. Om vi arbeider for trosfrihet for alle, betyr ikke dette at vi ikke har en tydelig oppfatning om egen tro. Stefanusalliansen er en kristen organisasjon.

 

Hans Aage Gravaas, generalsekretær

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen