Les din Bibel!

(Publisert i Dagen 17.februar 2014)Illustrasjonsfoto: Bibellesning

Jeg har nettopp vært i Egypt. Inntrykkene er mange. Det eksotiske landet ved Nilens bredder har opplevd store sosiale og politiske omveltninger siden «den arabiske våren» og president Mubaraks avgang i 2011. Fremtiden er fortsatt usikker, selv om det muslimske brorskapets regjeringstid etter alt å dømme ble et kortvarig eksperiment.

I Kairos gater håper folk på bedre tider. Om usikkerheten hersker, aner vi en forsiktig optimisme. Dette merkes også blant den koptiske minoritet, som utgjør om lag 10 % av landets befolkning på cirka 90 millioner. Kopterne er den største ikke-muslimske religiøse minoritet i hele Midtøsten, et område av verden som gradvis tømmes for kristne.

Den koptiske kirken i Egypt er en av de store historiske kirker i verden med røtter tilbake til urkirken. Denne kirken har lenge vært en sterkt prøvet kirke. Helt siden «islamiseringen» av landet på 600-tallet har presset vært stort.  Egypt, en av verdens stolteste og eldste sivilisasjoner, måtte forholde seg til Islam, en ny religiøs retning som ble presentert som en del av et nokså militant og kulturimperialistisk «arabiseringsprosjekt».  Lokalt språk, stedegen kultur og tradisjonell tro ble presset på defensiven. Muslimene diskriminerte religiøse grupper som var forskjellige fra dem selv. Og slik har det fortsatt. De egyptiske kristne utsettes den dag i dag for forskjellsbehandling, restriksjoner, vold og mange ubehageligheter for sin tros skyld.

Hvordan lever den egyptiske kirke i møte med slike rammebetingelser? Spørsmålet er ikke enkelt å svare på. Samtidig som kirken på en måte kan sies å gjøre seg sterkt gjeldende, balanserer den hele veien på en sylskarp knivsegg mellom det sosialt akseptable og uakseptable. Faren for represalier er stor. Synlige og usynlige grenser trekkes opp. Innenfor disse grensene utøver den kristne kirke sitt samfunnsansvar, og innenfor disse grensene lever dens forkynnelse, trosopplæring og diakoni.

I en kontekst hvor restriksjoner, diskriminering og hyppig bruk av vold forekommer, oppfordrer kirkens ledere sine medlemmer til selv å avstå fra vold og til heller å møte sine muslimske medmennesker med nestekjærlighet.  For brudd på menneskerettighetene blir vel ikke bedre om en selv bryter dem? Stefanusalliansens samarbeidspartnere er videre svært opptatt av at de kristne må hente kraft til samfunnsengasjement og menighetsliv gjennom omsorgsfulle fellesskap, aktiv bibellesning og kontinuerlig bønn. Lederen for en av organisasjonene vi samarbeider med forventet, ja krevde, at de cirka 1600 ansatte skulle lese gjennom hele Bibelen i løpet av et år. «Les din Bibel», lød utfordringen.

Jeg tror også våre egne kristne organisasjoner og kirkesamfunn i Norge ville fremstått som atskillig mer åndelig robuste til å møte sine samtidsutfordringer om både ledere og lekfolk hadde tatt lærdom av den egyptiske bibelbevegelsen.  Både den pressede, forfulgte kirke i Egypt og den, ytre sett, privilegerte kirke i Norge, trenger å øse av den kraft som Gud gir gjennom sitt Ord.  Les din Bibel!

Hans Aage Gravaas

Generalsekretær i Stefanusalliansen                              

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen