Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2014

Nigeria lider

Bilde
LEDERARTIKKEL I MAGASINET STEFANUS 3-2014
(Skrevet like før nyheten om kidnappingen av nigerianske skolejenter ble kjent)


Boko Haram er en jihadistisk terrororganisasjon som har som mål å innføre sharia-lover og å ramme alt som måtte stå i veien for etableringen av en islamistisk stat. Angrepene, som særlig har rammet det nordlige Nigeria, men også nabolandene, har kostet tusener av uskyldige borgere livet. Bombing av kirker, kidnapping av turister, angrep på politistasjoner og offentlig bygninger, er noen eksempler. Kristne rammes aller sterkest, men også andre som forbindes med noe «vestlig», blir sterkt berørt. 

Pålitelige kilder viser følgende:

·Boko Haram i 2012 var rangert som den nest mest dødelige terroristgruppen i verden, bak Taliban, men foran al-Qaeda. Boko Haram er antatt å stå i forbindelse med somaliske al-Shabaab og al-Qaeda i det islamske Maghreb (AQIM), sistnevnte en framvekst av en algerisk salafistgruppe.
·Over 5000 liv er gått tapt de aller siste åren…

«Jeg er ikke flau»

Bilde
Publisert i spalten «I Fokus» i avisen Dagen, 8.mai 2014.

«Jeg skammer meg ikke ved evangeliet (Rom 1,16).» Paulus var frimodig. Ikke på egne vegne, men på Guds. Forhistorien talte imot ham. Han var ingen trosfrihetskjempe. Tvert imot. Han ville føre «annerledes tenkende» i fengsel. Kristne måtte utryddes. Om nødvendig med makt.
Så ble alt snudd på hodet. «Jeg er Jesus, han som du forfølger». Fortsettelsen kjenner vi. Forfølgeren ble disippel. Han ble en evangeliets og troens talsmann.
Misjon hadde i de første århundrer en fremtredende plass i den kristne menighets liv og bevissthet. Det var nok flere grunner til dette:
§Kristen tro hadde universell adresse. «Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare våre, men hele verdens». Budskapet om Jesu oppstandelse var sant både for «jøde og greker».
§Den kristne tro var - i motsetning til enkelte andre trosretninger i samtiden - ingen geografisk begrenset «stammereligion». Kristendommen brøt med de lokale begrensinger.
§Kristendommen evn…