Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2014

Evangeliet til alle

Bilde
Lederartikkel i Magasinet Stefanus nr.4/sommer 2014.
----
Stefanusalliansen er entrosfrihetsorganisasjon, men ikke bare det. Vi er også en internasjonalt innrettet misjonsorganisasjon.

Med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier, tror vi at Gud har skapt alle mennesker med samme verdi. Vi tror at Jesus Kristus er den eneste vei til frelse og at evangeliet må ut til alle mennesker og folkegrupper.Lausanne-pakten, som er et av Stefanusalliansens basisdokumenter, er svært tydelig og utfordrende når den kristne kirkes misjonsansvar omtales:
«Vi må bryte ut av våre kirkelige ghettoer og gjennomstrømme det ikke-kristne samfunn. (…) Verdensevangeliseringen forutsetter at hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden. Kirken er midt i sentrum for Guds universelle plan og hans utvalgte redskap for å spre evangeliet.»
Om den kristne kirkes fundament og misjonsoppdrag er uendret, bør våre strategier justeres underveis. Verdenskristendo…