Innlegg

Viser innlegg fra november, 2014

Misjon i utvikling

Bilde
Verdenskristendommens tyngdepunkt er for lengst forflyttet sørover, og unådde folkegrupper befinner seg der vestlige misjonærer har begrenset adgang. Den globale kirkes samarbeidsrelasjoner, arbeidsmåter, oppgavefordeling, ledelsesmønstre og økonomiske disposisjoner må derfor tilpasses nye realiteter.
Forrige århundres norske misjonshistorie var preget av masseeksport av misjonærer. Så sent som på 1980-tallet var Norge det land i verden som sendte flest misjonærer i forhold til folketallet. Store skarer av misjonærer ble rekruttert, utdannet, sendt og underholdt. De som av ulike grunner gikk ut av tjenesten, ble raskt erstattet. Misjonsskolene masseproduserte misjonskandidater som brikker på et samlebånd.
«Misjonsindustriens» investeringer gav stor avkastning. Evangeliet nådde ut, mennesker kom til tro, nye kirker ble etablert, og mange mennesker fikk del i helsetilbud og utdanning. Norske misjonærers samspill med lokale krefter og prosesser gav gode resultater.
Nå er det nye tider. N…