Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2014

Trosheltene

Bilde
Har du noen gang stått ansikt til ansikt med troshelter; gudfryktige mennesker som etterlot seg et sterkt eksempel?
Trosheltene kommer til syne i bibelske beretninger. Du finner dem også i vår tid. Selv har jeg møtt mange av dem, både her hjemme og ute i den store verden. Heltestatusen skyldtes verken deres veltalenhet, utdannelse, skjønnhet eller prektighet. Det handlet først og fremst om samklangen mellom liv og lære og evnen til å tåle troens omkostninger.
Som ung misjonær møtte jeg etiopiske grasrotkristne som i tidlige år hadde gitt sitt liv til Jesus og som måtte betale en høy pris. Vold, intriger, utfrysning fra naboer og utestengelse fra familien, var ikke uvanlig. I kommunisttiden – førti år senere – var det nye prøvelser. Mange opplevde frihetsberøvelse, arrestasjoner, fengslinger eller tortur for sin tros skyld. Det gjør inntrykk når slike begeistret forteller om «hvilken venn de har i Jesus».
Som generalsekretær i Stefanusalliansen har jeg også møtt andre troshelter. Kirkeled…

De lidendes usminkede historie

Bilde
Kirkeledere i flere land ber oss ta på alvor de dypereliggende årsaker til at Midt-Østen nå tømmes for kristne. Blant annet utfordrer de vår «politisk korrekte» forståelse og omtale av islam. Status på trosfriheten i land hvor muslimer utgjør majoriteten, skulle være godt dokumentert. Åpne Dørers rapport (2014) om forfølgelse av kristne i verden viser at islamsk ekstremisme og intoleranse for religiøs annerledeshet er en hovedkilde til forfølgelse i 36 av de 50 landene som toppet listen. Muslimers forventninger eller krav om å få lov til å proklamere og praktisere det de selv mener er rett og sant uten å gi tilhengere av andre religioner rett til det samme, verken kan eller bør bagatelliseres.
Min kontakt med kristne og kirkeledere i noen av mest utsatte landene bekrefter at vi står overfor et globalt problem. Selv om forekomster av brudd på trosfriheten i verdensmålestokk rammer ulike religioner og livssyn, og helt klart også muslimer, er det ingen tvil om at islam representerer en …