Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2015

Når religiøs definisjonsmakt tåkelegger

Bilde
Hva skjer når debatten om hva islam «egentlig» lærer bidrar til å tåkelegge fakta om hvordan islam fungerer? Terrorhandlinger etterfølges av refleksjon og reaksjon. Noen forsøker å forklare kompliserte årsakssammenhenger. Andre bidrar til å bortforklare viktige enkeltfaktorer.

Mange har hevdet at terror ikke har noe med islam å gjøre. President Barrack Obama fastholder at USA ikke er i krig mot islam, men mot muslimer som har pervertert islam. Dette er ikke nye signaler. Også norske politikere har på lignende måte fremstått som om de var religiøse eksperter med autoritativ religiøs definisjonsmakt.

I likhet med de nevnte politikere, begår de fleste ikke-muslimer selvsagt en stor risiko når de skal forklare hva som er rett muslimsk lære og praksis. Teologien må muslimene få lov til å bedrive selv, uten vår innblanding og sensur. Mest effektivt er det også om religionskritikken utøves av muslimene selv.

Det er derfor svært gledelig at norske muslimer har kastet seg inn i samfunnsdebatte…