Store utfordringer på Afrikas Horn!
Foto: Mekane Yesus-kirkens generalsekretær Rev.Dr. Berhanu Ofgaa foran en av klippekirkene i Lalibella.Stefanusalliansen er en dynamisk, omstillingsvillig og ekspansiv organisasjon med store ambisjoner. Vi ønsker å bidra til å formidle evangeliet om Jesus Kristus til tro og etterfølgelse; særlig blant unådde folkegrupper, og sist, men ikke minst, der hvor åpen misjonsvirksomhet blir hindret. Vi ønsker å kjempe mot forfølgelse og arbeide for trosfrihet og religionsfrihet som en universell menneskerettighet. I alt vårt arbeid er vi opptatt av å yte praktisk omsorg for hele mennesket og fremme kristent samfunnsansvar.


Det finnes store utfordringer over alt i verden, og vi er nødt til å prioritere. Noe må gjøres og noe må overlates til andre. En av flere regioner vi er opptatt av, og som du vil få høre mye om i tiden fremover, er utvilsomt Afrikas Horn. Denne regionen som omfatter Djibouti, Eritrea, Etiopia, og Stor-Somalia (Somaliland, Puntland og Somalia), byr på store utfordringer innen både misjon, diakoni, bistand, trosfrihet og menneskerettigheter.  Somalia og Eritrea er blant «verstinglandene» i verden med hensyn til trosfrihet og forfølgelse. Hele regionen har mange folkegrupper som enda ikke har hørt evangeliet.

Den islamistiske terrororganisasjonen Al-Shabaab representerer en betydelig utfordring både i Somalia og for nabolandene. Somalia er i likhet med nabolandet Djibouti muslimsk. Eritrea styres med jernhånd av diktatoren Isayas Afewerki. Landet består av en religiøs majoritet av sunni-muslimer og kristne (i hovedsak ortodokse og katolske). Myndighetene begrenser trosfriheten til å omfatte muslimer, ortodokse, katolikker og lutheranere, men i likhet med andre (som f.eks.pinsevenner, adventister, og Jehovas vitner) utsettes også disse for utstrakt religiøs sensur. Etiopia er det mest velfungerende landet i regionen med sterk økonomisk vekst. Landet har en stor prosent kristne, de fleste ortodokse, men den protestantiske andelen vokser sterkt. Trosfriheten står sterkt i lovgivningen, men det er ingen tvil om at det stadig forekommer religiøse overgrep både fra myndighetenes og lokalbefolkningens side. Særlig viser den ortodokse kirke liten toleranse overfor både protestanter og muslimer. Et ferskt eksempel er Adwa i Nord-Etiopia. Her nektes både protestanter og muslimer byggingstillatelse til egne gudshus og retten til land hvor de kan gravlegge sine døde. I Gondar lenger vest, blir protestantiske kristne steinet når de vitner om sin tro.

Etiopia byr på mange utfordringer og er samtidig et «brobyggerfolk» til andre. Mekane Yesus-kirken er en sterkt voksende protestantisk kirke, som er opptatt av gode relasjoner til andre kirkesamfunn. Stefanusalliansen utfordres av kirken til å bistå med trosfrihetsundervisning blant kirkeledere og til misjon og diakoni i den nordlige og nordøstlige delen av landet. Kirken ønsker å utruste sine ledere til å forstå hva trosfrihet er og til å håndtere den krevende religiøse smeltedigel som Afrikas Horn er. På misjonsfronten utfordres vil å støtte kirkens arbeid blant den muslimske Afar-befolkningen, som holder til i både Etiopia, Djibouti og Eritrea. Afar-folket er en stor minoritetsgruppe som har en samlet befolkning på flere millioner mennesker. Videre ønsker kirken at vi bidrar med hjelpearbeid i en av flere eritreiske flyktningeleirer på den etiopiske siden av grensen, særlig blant Kunama-folket i Tigray-provinsen. Vi kan også nevne andre mulige tilknytningspunkter til vårt arbeid.  Etioperne ønsker å bli kjent med og hente inspirasjon fra Mamma Maggies oppofrende arbeid i slummen i Kairo. Videre har Mekane Yesus-kirken allerede flere teltmakermisjonærer på plass både på Den arabiske halvøy og andre steder.

Var det noen som sa at livet var kjedelig og meningsløst? Jeg håper du lar deg begeistre og blir med! Du kommet til å få høre mer om Afrikas Horn i tiden fremover!

PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS NR.3/MAI 2015
 

 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen