Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2015

Menneskeverd og forvalteransvar

Bilde
De siste ukers flyktningedebatt har vært intens. Dette med god grunn. Krigen i Syria og Irak blottlegger menneskeskapte lidelser med enorme dimensjoner. Vi kan ikke ignorere dette. Noe må gjøres. Raskt.

Forhåpentligvis blir dette mer enn et kortsiktig politisk blaff. Engasjement må lede til handling! Også etter at blitzlampene fra partienes landsmøter er slått av.
Vi har et verktøyskrin av virkemidler som kan tas i bruk. Alt handler om langt mer enn antall flyktninger:
oLa oss utfordre norske myndigheter og andre til å erkjenne at de groteske handlingene mot armenere, syrere og grekere for hundre år siden faktisk var et folkemord. En anerkjennelse ville være begynnelsen på en helbredelselsesprosess.
oLa oss utfordre det internasjonale storsamfunn til å våge å peke på menneskerettighetsbrudd også der våre nasjonale særinteresser trues. Trosfrihet for kristne og andre minoriteter i Irak og Syria står fortsatt på spill. Det handler om både om deres identitet og fortsatte eksistens.
oLa oss…

Flykter vi fra flyktningene?

Bilde
Vet navngitte norske politikere hva de snakker om når de gjentatte ganger understreker betydningen av å «hjelpe dem der de er»?
Utviser disse politikerne den nødvendige respekt for menneskeverdet når de med kalkulatoren i hånden beregner hvor mye 10 000 flyktninger vil koste oss?
Den blodige borgerkrigen i Syria er gått inn i sitt femte år. Utsiktene til fred synes stadig dårligere. Det anslås at mer enn 220.000 mennesker har mistet livet og at omtrent halvparten av Syrias 22 millioner innbyggere er på flukt. Før krigen måtte Syria selv ta hånd om en million irakiske flyktninger. Disse er igjen drevet på flukt. Krigens brutalitet er med andre ord ikke begrenset til det syriske folk. Båtflyktningene som begir seg ut på en risikofull reise fra afrikanske land eller Midtøsten via Libya til Europa, har ulik forhistorie, men mye til felles. De kommer fra brennhete konfliktområder.
Likegyldighet. Det er grunn til å spørre hva norske politikere og verdenssamfunnet tenker. Minoritetsgrupper i M…