Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2015

Folkekirkens dilemmaer

Bilde
Det utkjempes mange kamper i Den norske kirke. I forkant av høstens kirkevalg strides det om begreper. Mens noen mener å ha monopol på adjektivene åpen og raus, ønsker andre å være mangfoldig eller levende.
Godt kamuflert av disse adjektivenes mangetydighet, skjules store utfordringer. Hjulpet av tidsånden margspises kirken av liberal teologi. Den klassiske teologis sentrale læresetninger og etikk utfordres. Diametralt motstridende og gjensidig uforenlige syn på sentrale spørsmål harmoniseres. Det snakkes ullent om begreper som synd, nåde, frelse, fortapelse, misjon, samliv og etterfølgelse. Øredøvet av dvask politisk korrekthet og utkonkurrert av samtidens mange agendaer, synes Gud fjernere enn noensinne. Det snakkes vakkert om den åpne folkekirke, men er denne kirken åpen for Kirkens Herre? Får Han slippe til? Eller har folket stjålet hans plass?
Kristenhetens konservative fløy, ikke minst dem som helt/delvis har etablert egne virksomheter, har også sine utfordringer. Troens læresetni…

Norske misjonærer - fortsatt?

Bilde


Misjonærtallet synker. Er norske misjonærers tid forbi? Flere har stilt dette spørsmålet i det siste. Mitt svar er helt klart nei. Alt avhenger imidlertid av hvor og hvordan misjonærene brukes.
Det er på høy tid at norske misjonsorganisasjoner justerer sin selvforståelse og strategi. For verden er i rask endring. Vestlige misjonsorganisasjoner skal ikke lenger være pytt og panne i ett og alt. De har likevel en viktig rolle å spille så fremt de plasserer seg innenfor rammen av et stort og verdensomspennende misjons- og kirkefellesskap.
Det er uhyre viktig at vi verdsetter den misjonsinnsats som kristne fra andre verdensdeler utfører og at vi utvikler former for samarbeid med dem. Dynamiske misjonsnettverk og kirker i både Afrika, Asia og Latin-Amerika sender i dag tusener av misjonærer til mange land og kontinenter, også til Norge og Europa. Tiden for solo-løp er forbi. Fremtidens misjonsstrategier utvikles i felleskap. «Norske» misjonsstrategier, som vedtas her hjemme og som tres nedo…