Innlegg

Viser innlegg fra august, 2015

Ikke et skjellsord

Bilde
Trond Bakkevig spør om «araber» er et skjellsord. Naturligvis ikke. Dette handler om noe helt annet.
Av Hans Aage Gravaas, Generalsekretær Stefanusalliansen, og Stig Magne Heitmann, Informasjonsleder Åpne Dører
Vi har ikke tenkt å videreføre en lang meningsutveksling med Trond Bakkevig om kategoriseringen av kristne i Midtøsten, men vil gi en sluttkommentar etter hans siste innlegg (Vårt Land 7.august).
Utgangspunktet var altså en respons på Frank Aarebrots påstand om norske kristnes manglende støtte til «arabiske kristne» og et ubalansert Israelsfokus. Vi mente, og mener fortsatt, at Aarebrot sauser sammen likt og ulikt. «Araber» blir her brukt både om dem som vedkjenner seg denne kategorien og dem som ikke gjør det. Hvem de såkalte «norske kristne» er, er også uklart. Norsk kristenliv representerer et meningsmangfold. Vi har dem som taler Israels sak, kanskje på bekostning av andre, og dem som uavbrutt kritiserer Israel. Men majoriteten befinner seg vel et sted mellom ytterpunktene?
Ik…

Stor urett å kalle dem «arabere»

Bilde
Av Hans Aage Gravaas, Generalsekretær Stefanusalliansen, og Stig Magne Heitmann, Informasjonsleder Åpne Dører
VI vil gjøre kristne med bakgrunn i urbefolkningsgrupper stor urett dersom vi omtaler dem som «arabere».

Frank Aarebrot utfordrer den norske kristenhet (Vårt Land 1.august). Han mener norske kristne, hvem han nå enn sikter til, burde være mer opptatt av sine kristne brødre i «den arabiske verden». Vi tåler slike utfordringer, selv om Stefanusalliansen og Åpne Dører har kristne minoriteters sak på dagsorden hver eneste dag. Men mye kunne selvsagt vært mer.
Vi tåler også å høre Aarebrots bekymring over at omsorgen og engasjementet for Israel kan stå i fare for å gå på bekostning av kristne i regionen. Men vi er ikke sikre på om denne bekymringen nødvendigvis er helt berettiget. Det kommer i alle fall helt an på hvem Aarebrot sikter til når han snakker om «norske kristne». Norske kristne engasjerer seg ulikt og på forskjellige fronter uten at dette nødvendigvis behøver å være et pro…