Innlegg

Viser innlegg fra september, 2015

Et møte med den lidende kirke - og meg selv

Bilde
Jeg har vært ansatt i Stefanusalliansen i drøyt to år. Min nye arbeidshverdag er perspektivrik. Mange møtepunkter med mennesker og utallige internasjonale reiser har satt spor. Hardt pressede kristne har gitt meg del i sine usminkede livshistorier og dyrt kjøpte troserfaringer. Jeg kjenner meg både rik og utfordret; ikke minst hva mitt eget trosliv angår.
Gjentatte ganger har trosfrihetens betydning blitt lagt innover meg . «Du vet ikke hva du har før du har mistet det», er det blitt sagt. Å sitte ansikt til ansikt med hardt prøvede mennesker som ikke har trosfrihetens rettighet ivaretatt, setter spor. Det har gjort meg vekselsvis arg, oppgitt, sint og avmektig. Retten til å tro, bytte tro og praktisere tro, offentlig så vel som privat, må sikres på alle bauer og kanter. Det er noe fundamentalt galt som skjer når et lands myndigheter og politikere gjennom lovverk, rettspraksis, ord og handling blander seg inn i enkeltmenneskers tro og trossamfunnenes indre liv. Det er også noe fundamen…

Store muligheter i Nord-Korea

Bilde
Stefanusalliansen har i lang tid hatt et sterkt fokus på Nord-Korea. Sammen med flere samarbeidspartnere har gitt viktige bidrag på ulike fronter.
En av våre partnere, Peter Hahn, vokste opp i Nord-Korea, men forlot landet i ung alder. Med utenlandsk statsborgerskap og ved oppnådd pensjonsalder returnerte han til landet. Han har nå i over femten år stått i bresjen for et omfattende sosialt arbeid. Sammen med gode medarbeidere har han arbeidet hardt. De nyter stor tillit i lokalbefolkningen. De snakker språket, kjenner kulturen og har god inngang. Stefanusalliansen har i mer enn ti år støttet flere av deres prosjekter i de nordlige områdene av landet, nært grensen til Kina. Vi har også selv besøkt landet mange ganger.
Boller, soyamelk og mer

Arbeidet er variert. Stefanusalliansen har først og fremst støttet produksjon og distribusjon av ernæringsrike boller og soyamelk til nordkoreanske barn i skoler og barnehager. I et land med store utfordringer og hvor faste og regelmessige måltider l…

Vekst under press

Bilde
Historien om den kristne kirke i Vietnam er perspektivrik. Etter fire århundrer med forfølgelse og 130 000 martyrer har den katolske kirke i Vietnam i dag over 8 millioner medlemmer. Den er dermed en av de største kirkene i Asia. Den protestantiske kristenhet som er betraktelig yngre, det vil si drøyt hundre år gammel, viser tilsvarende utvikling. Ved Vietnamkrigens slutt i 1975 var det snakk om cirka 160 000 evangeliske kristne. I 2011 kunne en berette om 1,4 millioner. Dette betyr en nidobling. Og veksten ser ut til å fortsette i uforminsket grad.
Den kristne kirke har ofte hatt en enestående evne til å slå røtter blant marginaliserte etniske minoriteter, slik også i Vietnam. I fjellområdene midt i landet og i nordvest har evangeliet spredt seg raskt. Ikke minst blant hmong-folket. Men også blant den vietnamesiske majoritetsbefolkning er det også sterk vekst. En av Stefanusalliansens partnere, som er ledere for en av landets evangeliske kirker, har på få år bidratt til å etablere 800…