Store muligheter i Nord-Korea

For de nordkoreanske barna er brødutdelingen et høydepunkt
Stefanusalliansen har i lang tid hatt et sterkt fokus på Nord-Korea. Sammen med flere samarbeidspartnere har gitt viktige bidrag på ulike fronter.

En av våre partnere, Peter Hahn, vokste opp i Nord-Korea, men forlot landet i ung alder. Med utenlandsk statsborgerskap og ved oppnådd pensjonsalder returnerte han til landet. Han har nå i over femten år stått i bresjen for et omfattende sosialt arbeid. Sammen med gode medarbeidere har han arbeidet hardt. De nyter stor tillit i lokalbefolkningen. De snakker språket, kjenner kulturen og har god inngang. Stefanusalliansen har i mer enn ti år støttet flere av deres prosjekter i de nordlige områdene av landet, nært grensen til Kina. Vi har også selv besøkt landet mange ganger.
 
Boller, soyamelk og mer

Arbeidet er variert. Stefanusalliansen har først og fremst støttet produksjon og distribusjon av ernæringsrike boller og soyamelk til nordkoreanske barn i skoler og barnehager. I et land med store utfordringer og hvor faste og regelmessige måltider langt ifra er en selvfølge, er dette et viktig bidrag. Det fortelles at skolebarna nå yter langt bedre på skolen enn de gjorde før. De slipper å bruke energi på å tenke på at de er sultne. Vi ønsker ikke bare å opprettholde vår innsats på dette området, men å øke vårt bidrag. Vil du være med?

Nord-Korea har en anstrengt økonomi. Folk trenger arbeid. De må ha penger for på overleve. Om nordkoreanerne kan være skeptiske til mange utenlandske aktører, har vår partner og hans organisasjon opplevd økende tillit. De utfordres nå også til å gå inn i nye oppgaver på andre felter i Nord-Korea. Dette innebærer en indirekte utfordring til Stefanusalliansen til å gå enda tyngre inn.
 
Fengslet – og løslatt!

Kinesiske myndigheter har i den senere tid slått hardt ned på virksomheter med utenlandsk tilknytning på grensen til Nord-Korea. Helt siden i fjor sommer har Peter Hahn, som har vært bosatt på kinesisk side, og flere av hans medarbeidere sittet i kinesisk fengsel. Basert på falske anklager ble de blitt plassert på sidelinjen. Mens jeg skriver denne artikkelen, får jeg imidlertid en gledesmelding om at Peter Hahn er løslatt! Dette er svar på mange bønner! Han blir nå utvist av Kina, og kan reise til sin familie i utlandet for å restituere seg og samle krefter etter et krevende fengselsopphold.

Mens lederen var satt på sidelinjen, har arbeidet gått sin gang i Nord-Korea. Dyktige medarbeidere har videreført og videreutviklet arbeidet på en utmerket måte. Det er tydelig at det tillitsbyggende arbeid som Peter Hahn har drevet, har gitt frukter. Nasjonal registrering er sikret, og arbeidet utvides. Arbeidet er også sikret gjennom registreringer i andre land.

Undertegnede møtte flere av Peter Hahns medarbeidere rett før sommerferien. Det er optimisme å spore i flokken. Til tross for fraværet av deres leder har nye dører åpnet seg. Nå utfordres vi til nye oppgaver i Nord-Korea. Dette vil du få høre mer om i tiden som kommer.

«Jeg elsker mitt folk», sa Peter Hahn til meg en gang, med tårer i øyekroken. Denne kjærligheten brakte ham i fengsel. Vil du være med på å videreføre hans kall, ja, vårt kall?
 
FRA MAGASINET STEFANUS NR.5/SEPTEMBER 2015

 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Linjeskifte?

"Bare" retorikk?

Kristelig Sharia?