Vekst under press


Ung representant for en av Vietnams mange minoritetsgrupper


Historien om den kristne kirke i Vietnam er perspektivrik. Etter fire århundrer med forfølgelse og 130 000 martyrer har den katolske kirke i Vietnam i dag over 8 millioner medlemmer. Den er dermed en av de største kirkene i Asia. Den protestantiske kristenhet som er betraktelig yngre, det vil si drøyt hundre år gammel, viser tilsvarende utvikling. Ved Vietnamkrigens slutt i 1975 var det snakk om cirka 160 000 evangeliske kristne. I 2011 kunne en berette om 1,4 millioner. Dette betyr en nidobling. Og veksten ser ut til å fortsette i uforminsket grad.

Den kristne kirke har ofte hatt en enestående evne til å slå røtter blant marginaliserte etniske minoriteter, slik også i Vietnam. I fjellområdene midt i landet og i nordvest har evangeliet spredt seg raskt. Ikke minst blant hmong-folket. Men også blant den vietnamesiske majoritetsbefolkning er det også sterk vekst. En av Stefanusalliansens partnere, som er ledere for en av landets evangeliske kirker, har på få år bidratt til å etablere 800 menigheter.

Veksten var sterkest etter at misjonærene forlot landet. Dette innebærer ingen kritikk av vestlige misjonærer, som arbeidet iherdig, og i noen tilfeller ofret sitt liv for den vietnamesiske kirken. Men det viser først og fremst at vekstgrunnlaget er best når grunnlaget er godt, når troen slår røtter i lokal jord og når lokale kristne står i frontlinjen. De lokale vet best hvordan de skal nå ut til sine egne, hvilke kamper som er verdt å ta og hvordan de skal utkjempes.

Selv om vietnamesiske kristne ikke ser ut til å ha noen reservasjoner mot kontakt med kristne fra andre land, er den kristne kirke i Vietnam lite kjent i Vesten. Amerikanernes rolle i Vietnamkrigen ser ut til å skapt en kollektiv skyldfølelse som har rammet Vestens kirker så vel som politikere. Få ønsker å ha noen direkte befatning med ett av få gjenstående kommunistregimer i verden. Mens menneskerettighetsaktivister riktignok rapporterer om menneskerettighetsbrudd, ser vietnameserne ut til å klare å begrense internasjonal oppmerksomhet og kritikk. Med sine drøyt 90 millioner innbyggere kan landet vise til en blomstrende økonomi og en voksende turistnæring.

Restriksjonene på trosfrihet i Vietnam er store, men de følger ikke et entydig mønster. Vietnamesere er fleksible og uforutsigbare av natur, også i måten de håndterer annerledes tenkende og troende.  Deres relasjon til kommunismen er også tøyelig. Religiøs overvåkning er utbredt. Mens man på den ene siden slår hardt ned på mange enkelttilfeller, viser man på den andre siden en kalkulert forsiktighet i å pådra seg internasjonal oppmerksomhet som kan plassere landet i dårlig lys.

Restriksjonene er imidlertid sterke på lokalt nivå. I mange distrikter setter lokale myndigheter begrensinger på muligheten til å skifte tro, utøve sin religion og til å bygge kirker. En ung vietnamesisk kristen ble nylig jaget fra sin egen landsby og ble også nektet opphold i byen han flyktet til.

En utenlandsk kirkeleder spurte engang en vietnamesisk kollega om han opplevde å ha trosfrihet. Vietnameseren svarte: «Vi har alle grader av frihet, men min frihet er som en liten bolle med vann. Din frihet er stor som havet». En annen sa følgende: «I Vietnam kan man ikke tjene Herren om man er redd».
LEDERARTIKKEL I MAGASINET STEFANUS NR.5/SEPTEMBER 2015
 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen