Innlegg

Viser innlegg fra november, 2015

Hat og hevn øker voldsspiralen

Bilde
I de fleste muslimske majoritetsland utsettes minoriteter for hatkriminialitet, religiøs diskriminering, vold, forfølgelse, fengsling, tortur eller drap. Dette kan ikke feies under teppet.
Hat og hevn utløser en voldspiral som skaper større avstand mellom mennesker med divergerende livssyn.
Etter terroren i Paris uttalte statsminister Erna Solberg: «Vi skal være forsiktige med å trekke raske konklusjoner». Dette var en klok formaning. Selv om «Daesh» (IS) har påtatt seg ansvaret for udåden, har ingen full oversikt over det totale hendelsesforløp og alle årsakskjeder. Uansett er det viktig å understreke at når slikt skjer, er det først og fremst terroristene selv som må bli stilt til ansvar for sine ugjerninger, uavhengig av hvem og hva som har motivert dem til å begå de uhyrlige handlingene.
Frykt. Terroren rammer oss alle, enten direkte og indirekte. Det er likevel viktig å skjelne mellom hvordan vi rammes og hvilke konsekvenser terrorhandlingene får for ulike grupper av vårt samfunn:

Vær så snill og help oss!

Bilde
Opprop presentert ved Utenriksdepartementet under fakkeltoget i Oslo, 5.11.2015

Kirkeklokkene har stilnet. For første gang i den kristne kirkes historie feires det ikke lenger gudstjeneste i den flotte katedralen i Mosul. Bønnene som har steget opp fra Ninevesletten gjennom århundrer, ja, årtusener, er tvunget til taushet. Folkegrupper som har bodd i Irak og Syria i årtusener, lenge før det var noe som het islam i Midtøsten, jages i dag vekk fra sitt land – sine forfedres land – fordi de tilhører «feil» religion. De kristne er ikke alene. Også andre religiøse minoriteter rammes hardt. Brutaliteten er grenseløs.
I kveld står vi sammen. Vi står her på vegne av millioner av mennesker som lider for sin tros skyld. Vi ønsker å markere at vi står sammen med dem. Vi ønsker å gi uttrykk for vår nestekjærlighet. Vi står sammen med jenter og kvinner som opplever å bli seksuelt misbruk og å bli solgt som om de var en handelsvare. Vi står sammen med gutter og menn som tvangskonverteres og trenes …