Hat og hevn øker voldsspiralen


Statsminister Erna Solberg maner til nødvendig sindighet, men maner hun til nødvendig religiøs selvransakelse?
I de fleste muslimske majoritetsland utsettes minoriteter for hatkriminialitet, religiøs diskriminering, vold, forfølgelse, fengsling, tortur eller drap. Dette kan ikke feies under teppet.

Hat og hevn utløser en voldspiral som skaper større avstand mellom mennesker med divergerende livssyn.

Etter terroren i Paris uttalte statsminister Erna Solberg: «Vi skal være forsiktige med å trekke raske konklusjoner». Dette var en klok formaning. Selv om «Daesh» (IS) har påtatt seg ansvaret for udåden, har ingen full oversikt over det totale hendelsesforløp og alle årsakskjeder. Uansett er det viktig å understreke at når slikt skjer, er det først og fremst terroristene selv som må bli stilt til ansvar for sine ugjerninger, uavhengig av hvem og hva som har motivert dem til å begå de uhyrlige handlingene.

Frykt. Terroren rammer oss alle, enten direkte og indirekte. Det er likevel viktig å skjelne mellom hvordan vi rammes og hvilke konsekvenser terrorhandlingene får for ulike grupper av vårt samfunn:

For det første: Terroristene ønsker å ramme utvalgte vestlige myndigheter og å skape generell frykt i befolkningen. Det tror og håper jeg ikke de lykkes med. Det verste som vil skje er at terroristene får lov til å styre vårt liv og livsførsel. Samtidig er det myndighetenes oppgave å sørge for befolkningens sikkerhet og opplevelse av trygghet.

For det andre: Terroristene rammer de mange flyktningene som i desperasjon har søkt beskyttelse og som har flyktet fra de miljøer, regimer, og religiøse/politiske ideologier som terroristene selv representerer. La oss ikke ramme dem som allerede er rammet av krigens lidelser og terroristenes handlinger. Disse fortjener vår omsorg, ikke skepsis.

Lettvinthet. For det tredje: Terroristene rammer gode, fredelige, norske borgere med innvandrerbakgrunn. Lettvinte feilkoblinger og påstander fra majoritetsbefolkningens side om en automatisk sammenheng mellom innvandring, islam og terrorisme kan fort bidra til å gjøre livet vanskelig for gode borgere. Å si at alle muslimske innvandrere er terrorister, er skivebom. Slike uttalelser bidrar til stigmatisering og hat.

God integrering og gode relasjoner mellom majoritetsbefolkning og minoriteter, er imidlertid nødvendig i ethvert demokratisk samfunn. De hendelser som nå skjer flere steder i Europa, minner oss om at sosial utfrysning, segregering og opprettelse av isolerte «parallellsamfunn» er farlig. Disse grupperingene fungerer som trykk-kokere eller eksplosiver når de over tid settes under umenneskelig press.

Hat og hevn utløser en ustanselig voldspiral som skaper større avstand mellom mennesker med divergerende livssyn. Fransk teppebombing av IS-okkuperte områder i Syria i etterkant av terrorhandlingene kan derfor ikke rettferdiggjøres av et hevnmotiv eller av intenst hat.

Dette er terroristenes språk, ikke vårt. Det eneste som kan rettferdiggjøre deltakelse i krig er et sterkt og velbegrunnet ønske om å få slutt på den langvarige krigen og de enorme lidelsene som blir påført lokalbefolkningen og verdenssamfunnet av stridende parter.

Forkludrer. Om Erna Solberg bidrar til nødvendig sindighet, bidrar hun dessverre ikke til religiøs selvransakelse:

- Det er viktig å si at de radikale, ekstreme, voldsbrukende terroristene ikke er eksempler på alle som er medlemmer av en religion. Det er på samme måte som ekstreme kristne ikke er eksempler på allmenne, kristne, hevdet hun.

Slike uttalelser forklarer og forkludrer på samme tid. Hevn og hat står i sterk kontrast til en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier. Om historien har mange eksempler på vold som er begått i kristendommens navn, vil det være feilaktig, som flere har forsøkt i den senere tid, å sammenligne «islamistisk fundamentalisme» med «kristen fundamentalisme».

Vold. Vold, terror og drap av annerledes troende er ikke hva en forbinder med konservative kristne i bedehus og frikirker her til lands. Islamistisk ekstremisme eller fundamentalisme derimot, er hovedårsaken til at kristne i 36 av 50 land forfølges.

I de fleste muslimske majoritetsland utsettes minoriteter for enten hatkriminialitet, religiøs diskriminering, vold, forfølgelse, fengsling, tortur eller drap. Dette kan ikke feies under teppet. Det må bli gjenstand for debatt, ikke minst blant muslimer og deres ledere. Islamismen kan ikke bombes i hjel, men knebles av et tilstrekkelig antall muslimer som viser at det finnes gode alternativer.

Uten at muslimske stater aksepterer religiøs pluralisme i sine samfunn, vil de leve for alltid leve i kontinuerlig konflikt med demokratiske verdier som ytringsfrihet og religionsfrihet. De vil gi grobunn for hat, hevn og krig på religiøst grunnlag. Dette skaper religiøs ekstremisme. Dette må vi våge å si.

Verdier som ytringsfrihet og religionsfrihet bør ikke bare stå til debatt på den internasjonale arena, men også her hjemme. De som nå flykter fra andre land for å få beskyttelse, må oppleve reell beskyttelse i de land de flykter til.

Jeg blir trist når jeg stadig får opplysninger om at konvertitter fra islam til kristendom trakasseres og utsettes for hatkriminalitet og drapstrusler i Norge. Dette kan vi ikke være bekjent av. Dette handler om hvilket land vi ønsker Norge skal være.

Hans Aage Gravaas, generalsekretær i Stefanusalliansen

PUBLISERT I AVISEN VÅRT LAND 19.11.2015

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen