Vær så snill og help oss!

Opprop presentert ved Utenriksdepartementet under fakkeltoget i Oslo, 5.11.2015

 

                                             

Kirkeklokkene har stilnet. For første gang i den kristne kirkes historie feires det ikke lenger gudstjeneste i den flotte katedralen i Mosul. Bønnene som har steget opp fra Ninevesletten gjennom århundrer, ja, årtusener, er tvunget til taushet. Folkegrupper som har bodd i Irak og Syria i årtusener, lenge før det var noe som het islam i Midtøsten, jages i dag vekk fra sitt land – sine forfedres land – fordi de tilhører «feil» religion. De kristne er ikke alene. Også andre religiøse minoriteter rammes hardt. Brutaliteten er grenseløs.

I kveld står vi sammen. Vi står her på vegne av millioner av mennesker som lider for sin tros skyld. Vi ønsker å markere at vi står sammen med dem. Vi ønsker å gi uttrykk for vår nestekjærlighet. Vi står sammen med jenter og kvinner som opplever å bli seksuelt misbruk og å bli solgt som om de var en handelsvare.  Vi står sammen med gutter og menn som tvangskonverteres og trenes opp til IS soldater. Vi står sammen med dem som sitter i en overfylt gummibåt ute på Middelhavet og som i sin desperasjon risikerer alt for å få en ny sjanse. Vi står sammen med dem som sitter igjen – alene, uten familie og slekt – i et ihjelbombet land. Vi står sammen med dem som ikke vet hvor deres slektninger er, eller som ikke har en grav å gå til.
I kveld står vi foran Utenriksdepartementet for å løfte opp vår uro og dype bekymring.

Konflikten i Syria og Irak forsterkes. Alle lider. Alle rammes. Fattigdommen og nøden vokser. Menneskeverdet krenkes. Millioner er på flukt fra sine hjem for å finne trygghet og beskyttelse. Om alle rammes, rammes minoritetene rammes aller mest. De er mest sårbare. Slik er og blir krigens og konfliktens logikk. Situasjonen i Syria og Irak er i så måte intet unntak.

Men i dette tilfelle er det grunnlag for å bruke ekstra store bokstaver. For religiøse minoriteter i Syria og Irak er ikke bare utsatte. De lever på randen av totalutslettelse.
«Tvang til tro er dårers tale», skrev salmedikteren Grundtvig.  Dette er kloke ord til alle generasjoner og til mennesker med ulik livssynstilhørighet. Det som skjer i Syria og Irak er utvilsomt dårers tale og handlinger. Ekstreme, islamistiske grupperinger, som den såkalte Islamsk Stat, fører en brutal kamp mot alle som tror annerledes enn dem – mot alle som motsetter seg deres ekstreme tankegang. Konverter eller dø! Forlat ditt hjemland – dine forfedres hjemland – og kom aldri tilbake. Her er du ikke ønsket. Dette er budskapet minoritetene står overfor.

I kveld står vi sammen. Sammen for religiøse minoriteter som tvinges ut av regionen. At religiøse minoriteter tvinges på flukt er ikke nytt. Men dette er en trend som har fått utvikle seg over tid. Det som likevel er nytt nå er IS sin intensivitet og kalkulerte strategi om totalutryddelse av det religiøse mangfoldet. Dette gjelder altså ikke bare kristne – regionen tømmes for alle religiøse minoriteter! Jesidiere, drusere, sabeere, mandeere og andre små, religiøse grupper med lange røtter og tradisjoner i regionen. Ja, alle står de i  fare for å bli visket ut av kartet og inn i glemselen. Midtøsten tømmes raskt for religiøse minoriteter, og IS skrur opp tempoet!
«Først dro de rike, så middelklassen. De som flykter fra Syria i dag, er de mest desperate og fattige.» Dette er ordene til en syrisk prest som fremdeles oppholder seg i landet. Han har flyktet fra hjembyen sin, men har ennå ikke ønsket å forlate hjemlandet sitt. Han føler ansvar overfor de få kristne som er igjen. De som ikke har mulighet – penger – helse – styrke – mot – eller ønske – om å flykte. Men nå har også han bestemt seg. Datteren på seks gråter og skjelver om natten – i frykt for bomberegn. Han kan ikke bli. De må raskt komme seg i sikkerhet!

 I kveld står vi sammen. Sammen med våre venner i Syria og Irak. De har gitt oss et tydelig budskap:

 «Vær så snill og hjelp oss!» Det budskapet bringer vi videre til dere i kveld! La ikke penger være et hinder – la heller ikke manglende politisk vilje stå i veien. Vi anerkjenner og takker norske myndigheter for den innsatsen som allerede gjøres. Den er viktig. Samtidig vet vi at mange fortsatt ikke får hjelp!

Religiøse minoriteter opplever seg glemt og forlatt av verdenssamfunnet. La Norge gå foran – som en nasjon som tar kristne, jesidier og alle religiøse minoriteter i Syria og Irak på alvor. La Norge gå foran! La Norge være et fyrtårn som handler på vegne av dem som lider for sin tro!

Vi gir ikke opp håpet. Vi gir oss ikke før kirkeklokkene igjen kaller inn til gudstjeneste i katedralen i Mosul!

I kveld står vi sammen. La oss fortsette med det, også etter at arrangementet i kveld er over.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen