Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2016

En splittet kirke

Bilde
Vi står overfor en splittet kirkevirkelighet. Dette kan en verken administrere eller organisere seg vekk fra. En kan heller ikke argumentere seg vekk fra det, når tyngdepunktet i verdenskirken mener noe annet enn vestlige folkekirker.

Det er brytninger i norsk kristenliv. Dette er ikke noe nytt. Det har alltid vært ulike røster i det store orkesteret. Men til tross for lærevariasjoner eller forekomster av direkte læreavvik, har en i de fleste tilfeller kunnet vise til kirkens offisielle læregrunnlag. På den måten har solister med egne noteark blitt holdt i sjakk. «Vi hører hva de sier, men de taler ikke på kirkens vegne».
Vi står nå overfor noe helt nytt. Det foreslås å la to gjensidig uforenlige syn fremstå som parallelle, likeverdige offisielle kirkelige lærestandpunkter. For liturgi er og blir offisiell lære. Intensjonene er nok forskjellige. For det første, vil noen hevde at dette er den eneste måten klassisk teologi kan overleve på som minoritet i en «sekularisert» folkekirke. Lyst…

Tro - bare en privatsak?

Bilde
Å tro er vanlig.Fravær av tro er heller ikke oppsiktsvekkende.
I Det Gamle testamente derimot, var ateisme noe en slapp å forholde seg til. Troen på Gud ble nærmest tatt for gitt. «Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud»», slo salmisten fast. Slik er det fortsatt mange steder. I muslimske land er fravær av tro minst like oppsiktsvekkende og problematisk som «feil» tro.
Stefanusalliansen har alltid talt de forfulgte kristnes sak. Vi forsvarer deres rett til å tro. Men det ville føre galt av sted om vi ikke samtid forsvarte andres rett til å tro noe annet eller til ikke å ha en tro. I vårt eget land er dette i utgangspunktet selvsagt. Trosfriheten knyttes blant annet opp til ytringsfriheten og forsamlingsfriheten. Den har sterk juridisk beskyttelse. Slik er det ikke alle andre steder.
Men er alt sagt med dette? Om du har frihet til å tro, hvor hører din tro hjemme? Kan du gi uttrykk for din tro over alt? Det vakte oppsikt i arbeiderparti-kretser da Jonas Gahr Støre begynte å snakk…