Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2016

Debatten hardner til

Bilde
I Stefanusalliansen er vi ofte på reise. Vi følger med på trosfrihetens vilkår generelt og kirkens situasjon spesielt. Parallelt med det internasjonale fokuset holder vi oss orientert om begivenheter i vår egen, hjemlige andedam. Det globale og det nasjonale henger sammen.
Hva det norske mediebildet angår, merker vi økt spenning og polarisering i saker som berører innvandring, flyktninger og islam. Debatten hardner til. Frontene er steile.
Det er mange syn på hvordan norsk innvandrings- og integreringspolitikk skal se ut. Dette er i seg selv uproblematisk. Det bør være rom for både nyanser og meningsforskjeller. Det er ingen grunn til å si at vi har lyktes med alt, eller at vi har fasiten på hvordan ting skal gjøres. Men å skulle se for seg et «Norge for nordmenn» er, etter min mening, verken mulig eller ønskelig. Når jeg leser enkelte nettdebatter og Facebook-statuser, blir jeg mildt sagt opprørt. Ikke minst må jeg si at jeg gremmes over «grumset» som kommer til uttrykk hos enkelte kr…