Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2016

Kulhetstyranniet

Bilde
Statsråd Sylvi Listhaug skapte storm da hun i flyktningdebatten klaget over godhetstyranniet som «rir det norske samfunn som en mare». Stormen ble ikke mindre da tidligere biskop Gunnar Stålsett rykket ut og hevdet at godhetstyranniet er et ord som «går inn i vår kulturhistorie som uttrykk for forakt for det grunnleggende i vår kristne tro, som fornektelse av vår kristne humanitet.»
Om ordetgodhet skaper ulike assosiasjoner og følelser, vil ingen bestride at godhet er en ettertraktet verdi i en urolig verden. Det blir likevel problematisk når framstående ledere gir inntrykk av å ha monopol på hva godhet betyr og når andres velmente intensjoner trekkes i tvil.
Jeg trorikke godhet er et problem for noen av oss. Vi sliter derimot med noe annet som er langt mer problematisk. Det finnes nemlig et annet tyranni som rir både samfunnet og den kristne kirke som en mare. Jeg velger å kalle det «kulhetstyranniet». Dette henspiller på et fenomen som drar forbindelseslinjer tilbake til den unge Narc…

Gjøre eller være?

Bilde
Kristendom handler ikke om våre gjerninger, men om Guds gjerninger.  Dette blir sterkt understreket i Efeserbrevet. «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave» (Ef.2,8). Ikke alle makter å slo seg til ro med dette og trenger derfor å bli minnet om det forfatteren Trygve Bjerkrheim så fint uttrykte i en sangtekst: «Det er nok det som Jesus gjorde».
Apostelen Paulus hadde trang til å utfordre de galatiske kristne som hadde tatt imot evangeliets gave, men som på nytt hadde latt seg tvinge inn under slaveåket. «Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet?» (Gal 3,3) Spørsmålet var egentlig unødvendig, for han visste svaret. Likevel trengte de påminnelsen. Gud trenger ikke dine gjerninger for at duskal bli frelst. Punktum.
Frelsens mysterium lærer oss forskjellen på fortjeneste og nåde, gave og oppgave. Men hvordan kommer dette til uttrykk i vårt kristne liv og i vår tjeneste? Jeg tror vi trenger å forstå forskjellen…