Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2016

Sammen med de forfulgte

Bilde
Stefanusalliansen har helt fra starten av arbeidet for den forfulgte kirke. Det vil vi fortsette med. Det er likevel ikke hele sannheten. Vi arbeider ikke bare for den forfulgte kirke, men sammen med den.
Vi er opptatt av gjensidighet i vårt internasjonale arbeid. Vi ønsker ikke å dominere. Vi vil heller ikke være passive og fjerne «sjekkutskrivere» uten hjerte og engasjement.Vi ønsker å involvere oss i hverandres liv.
Gjensidighet innebærer avhengighet av hverandre. Når det kommer til stykket, opplever vi ofte å stå både på mottakersiden og giversiden. Den lidende kirke har minst like mye å tilføre oss som vi har å tilføre den.
Vår relasjon avhenger ikke av størrelsen på økonomisk støtte. Heller ikke av graden av fysisk tilstedeværelse. Aller viktigst er hva vi gir hverandre. Et samarbeid er heller ikke statisk, men dynamisk. Dypest sett handler det ikke om penger og prosjekter, men om relasjoner. Mellom mennesker, og med Gud.
Vi betrakter oss selv som brobyggere. Vi bygger bro mellom…

Hva med pressens egen makt?

Bilde

Tror Vårt Land virkelig at avisen ikke har noen agendasettende funksjon i livssynsdebatten? Det tror jeg! Og jeg vet ut fra uttalelser i avisens egne spalter at Vårt Land selv har ambisjoner om å spille en vesentlig rolle.

Mange av Vårt Lands lesere fulgte nok interessert med da det såkalte «Maktkartet» ble presentert for kort tid siden. Om interessen skyldtes ren nysgjerrighet, underholdningstørst, kunnskapshunger eller andre årsaker, er ikke godt å vite.
Det er god grunn til å berømme redaksjonen for dette arbeidet. For det hører utvilsomt til pressens hovedoppgaver å avdekke og utfordre makt og maktutøvelse i samfunnet. Religiøs makt er intet unntak. Maktposisjon og maktbruk er naturligvis ikke ensbetydende med maktmisbruk, men ulik grad av legitim og illegitim bruk av makt finnes i de fleste grupperinger og samfunnslag. Pressen har derfor en viktig oppgave, ikke bare å avdekke, men å utfordre der det trengs.
Med jevne mellomrom blir vi eksponert for forekomster av maktmisbruk «i …

Hvem heier vi på?

Bilde
«Eg velge meg den Jesus eg kan heia på», sa Bjørn Eidsvåg i debatten på Litteraturhuset. Det holder ikke for meg. Jeg valgte ikke ham som oppstod i mitt postmoderne tankeunivers. Han heier jeg ikke på.
God venn. Hva kjennetegner en god venn? «En venn er en person du aldri blir kvitt,» er det treffende blitt sagt. Han er der i gode og onde dager. Du slipper å holde liv i ham. Han kan være borte en tid, men dukker alltid opp igjen. Han er ikke lunefull og uberegnelig, men verdsetter deg for det du er og ikke for hva du gjør. Det er ikke alle som lever opp til en slik definisjon.

Godværsvenn. Godværsvennene er de som samler seg rundt deg når det går deg godt og når det er stor stas å være din venn. Godværsvennene søker fordelene, men aksepterer ikke ulempene. Når du dummer deg ut, opplever motgangstider, eller når du har lite å by på, trekker de seg unna. Godværsvennene har ikke plass for mandager. De lever som om det var julaften hele året. De skuffer deg når du trenger dem. De «bruker» d…