Innlegg

Viser innlegg fra november, 2016

Lærdommer fra den forfulgte kristenhet

Bilde
Jeg har vært ansatt i Stefanusalliansen i drøyt tre år. Min arbeidshverdag er perspektivrik. Mange møtepunkter med mennesker og utallige internasjonale reiser har satt spor. Hardt pressede kristne har gitt meg del i sine usminkede livshistorier og dyrt kjøpte troserfaringer. Jeg kjenner meg både rik og utfordret, også hva mitt eget trosliv angår. Trosfrihetens betydning er blitt lagt innover meg

«Du vet ikke hva du har før du har mistet det», er det blitt sagt. Å sitte ansikt til ansikt med hardt prøvde mennesker, med begrenset eller ingen trosfrihet, setter spor. Dette har gjort meg vekselsvis arg, oppgitt, sint og avmektig.
Retten til å tro, bytte tro og praktisere tro, offentlig så vel som privat, må sikres på alle bauger og kanter. Det er noe fundamentalt galt som skjer når et lands myndigheter og politikere gjennom lovverk, rettspraksis, ord eller handling, blander seg inn i enkeltmenneskers tro og trossamfunnenes indre liv.
Det er også noe fundamentalt galt når «mobben» (nabolag, fa…

Ny jul i Mosul?

Bilde
Den kristne kirke i Midtøsten er utrydningstruet.
Det skjedde for ett år siden. Vi hadde celebert besøk. Biskopen av Mosul var i Oslo. Han hadde et stramt program. Mange ville ha en bit av kirkelederen som flyktet fra IS sommeren 2014.
Siste post på programmet var fakkeltog for forfulgte kristne. Noen minutter i forkant vandret vi rundt i suvenirbutikkene på Karl Johan. Han i sin bispedrakt, jeg med atskillig mindre pomp og prakt. Hyllene med norsk nasjonalromantikk - rosemaling, vikingskip, tusser og troll - imponerte ikke! «Jeg skulle gjerne hatt litt julepynt», sier han. «Julepynt?» spør jeg forbauset. Så forteller han om katedralen i Mosul hvor de tidligere hadde feiret jul. Nå var den blitt omgjort til moské. Julepynt vil minne meg om det vi hadde», forteller biskopen, «men som vi ikke lenger har». Nå skulle han snart feire jul igjen. Ikke hjemme, men i eksilkirken i Erbil hvor han nå bodde.
Ett år tidligere, i september 2014, hadde jeg møtt han i Erbil. Da var det bare gått noen …

Troens kontinuitet

Bilde
Som kristne befinner vi oss i en konstant spenning mellom dettidsbestemte og det tidløse.
Allehelgensdag er viktig. På denne dagen minnes vi dem som gikk foran, og vi oppfordres til å ta lærdom av hva de gav oss.Vi blir også minnet på vår egen forgjengelighet.
Min mor gikk bort i mai. Far døde for flere år siden. Begge stred de den gode strid, fullførte løpet, og bevarte troen. De etterlot seg et godt eksempel. Jeg henter styrke og rettledning ved å tenke på deres tro og liv.Jeg henter også stor styrke fra mye av den åndelige arven jeg fikk overlevert av eldre kristne ledere, enten ved personlige møtepunkter eller i litteraturen.
Som kristne befinner vi oss i en konstant spenning mellom dettidsbestemte og det tidløse. Jeg har alltid vært opptatt av å formulere kristen tro i møte med egen kultur og dagsaktuelle utfordringer. Troen må «treffe» mennesker der de er. Samtidig kan ikke samtidskulturen sette standarden for god og rett teologi. Det tidløse fanges ikke opp av meningsmålinger. De…

Unnfalne biskoper?

Bilde
Jeg snakket med en kirkeleder i Midtøsten for noen dager siden. Jeg spør: «Er det slik at vi stigmatiserer dere og gjør deres situasjon verre ved å omtale dere som forfulgte?» Han svarer: «Hvorfor skulle du gjøre noe annet enn å si sannheten? Vi blir forfulgt!» Forfatter og journalist Lars Akerhaug kritiserer norske biskoper. I en artikkel i VG (22/10) anklager han dem og flere andre for å stort sett være tause mens Midtøstens kristne slaktes ned. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk støtter kritikken (lederartikkel 25/10) og spør: «Når så vi sist våre biskoper i de store mediene med et solidaritetsutspill overfor våre brødre og søstre som lider i den muslimske verden? Det kan vi faktisk ikke huske.»
Biskop Atle Sommerfeldt tar til motmæle mot kritikken i en artikkel i Dagen (1/11). Jeg skal la herrene Akerhaug, Selbekk og Sommerfeldt få debattere i fred, men er blitt utfordret på å kommentere følgende i Sommerfeldts innlegg: «Den norske kirkearbeider også i denne saken gjennom organisasjoner…