Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2016

Baby på flukt

Bilde
Trosforfølgelse og flyktningkrise henger sammen. Politikere som sier noe annet er enten kunnskapsløse eller kyniske.

Historien om Baby Jesus er mer enn juleidyll. Kort tid etter fødselen ble de lykkelige foreldre og det lille spedbarnet fordrevet. Vekk fra nabolag, venner, familie og fedreland.
Egypterne gav dem heldigvis en varm mottakelse. Deres flyktningpolitikk var raus. Den dag i dag snakker egyptiske kristne om hvilke velsignelser gjestfrihet mot mennesker i nød fører med seg. De tok godt imot «Den Hellige familie».
Oppholdet skulle bli kortvarig. Forholdene i hjemlandet bedret seg, og de kunne reise hjem igjen. Få flyktninger reiser hjemmefra uten grunn.
Kors og trengsel. Kort tid etter Jesu himmelfart reiste apostelen Markus til Egypt. Han grunnla den koptiske kirken. Denne kirken er ikke ukjent med overgrep – og det er bare få dager siden den ble rammet av en terroraksjon. Helt siden den muslimske, arabiske invasjonen av Egypt i 639-61 har kopterne – den kristne urbefolkningen …

Jul… men ikke som før!

Bilde
Julen kommer til oss…

på ulikt vis…
som stress, mas, glitter eller stas…
som presanger, skoleslutt, julebord..
…som familie, fellesskap og fest….
….eller ensomhet?

Julen kommer til oss…
som den kristne kirkes jul…
Slik var det ikke før…
Jól eller jólablót var opprinnelig den hedenske feiring av midtvinterdagen i Norden…
Nå samles mange av oss til fest for å minnes Jesu Kristi fødsel….

Vi samles om Guds gave…
om Han som kom til oss…
om Han som kom for oss…
om «Han som gav seg selv for våre synder»…

Advent er Adventus Redemptoris
«forløserens ankomst»…
frelserens komme…

Det handler om:
Han som i lang tid var sagt skulle komme…
Han som kom…
Han som stadig kommer til oss … gjennom Ord og Sakrament…
Han som vil komme igjen…

«Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham»…
Har vi plass for Ham i vårt herberge?
Tar vi i mot Ham?

"Kom Frelsar, kom inn
Og lys du din fred over hjarta og sinn"…

Vi ber for den forfulgte kirke…
som feirer jul under kors og trengsel….
….i Pyongyang, Mosul, Kairo, Aleppo, ell…

Håp i ørkenen

Bilde


Evangelisten Markus, som regnes som «grunnleggeren» av den egyptiske kirken i det første århundret, hadde sin base i Alexandria. Her holdt også de velkjente teologene Klemens (ca. 150-215) og Origenes (ca.185-251) til. Alexandria var et sterkt religiøst og intellektuelt knutepunkt.

Situasjonen for kopterne - den kristne urbefolkningen i landet - ble dramatisk endret etter den muslimske, arabiske invasjonen i 639-641. Landet ble gradvis islamisert og arabisert. Den egyptiske versjonen av islam har lenge hatt en sentral posisjon innen sunniislam.

Områdene Assiut og El Minya i Øvre Egypt representerer på mange måter kristendommens vugge i landet. Disse områdene ble ikke like raskt påvirket av islamiseringen som andre deler av landet. Helt frem til det 15. århundre var de kristne fortsatt en majoritet.  Gradvis ble situasjonen endret også her. Koptisk språk er ikke lenger talespråk. «Kolonispråket», arabisk, råder grunnen over alt.

Kopterne utgjør fortsatt ca. 10% av Egypts befolkning og …