Innlegg

Viser innlegg fra 2017

Glasuren som forsvant

Bilde
Mange ble sikkert forundret da verdier ble valgkampsak. Partipolitikere strømmet brått til som sultne gribber rundt sitt bytte. Mange av dem fremstod uforberedt og klønete, og var neppe på hjemmebane, selv om både volum og engasjement var høyt og stort. Hva skjedde etter valget? Var dette bare valgflesk?
En merkverdig lapskaus med mange ingredienser ble presentert for velgerne. Vafler, brunost, likestilling, innvandringsskepsis, kors, kristendom, etnosentrisme, nasjonalromantikk og demokrati ble sauset sammen. Ble vi særlig klokere? Neppe. Støvet har knapt lagt seg. Alt er som før. Verdiengasjementet kjølnet hen. Debatten gikk ikke særlig i dybden, men berørte den kulturelle overflate. Debatten kunne fortone seg som lekker glasur, som dekket en høyst middelmådig kake. Verdiengasjementet kom, så og forsvant, før en visste ordet av det. Det er ingen grunn til å skrinlegge verdidebatten, men gjenoppta den ved å gå grundigere til verks. Vi blir enige om at verdier kan være så mangt. Det hand…

Tjue år for sent?

Bilde
For Grandhagen og Hovedstyret var NLM først og fremst et særskilt redskap - en misjonsorganisasjon eller et «vennesamfunn» på bedehuset - som skulle bringe evangeliet ut til jordens ender. Misjonsfolkets kirketilhørighet var ikke noe misjonsorganisasjonen stilte spørsmål ved eller hadde ansvar for. Det fikk den enkelte ordne opp i selv.
Det er en stund siden jeg var ansatt i NLM. «Fra sidelinjen» prøver jeg likevel å holde meg oppdatert. Jeg klarer ikke å forholde meg likegyldig til hva som skjer i denne viktige organisasjonen hvor jeg allerede i unge år ble vist stor tillit og hvor mitt misjonærkall fikk føtter å gå på. Her har jeg fortsatt mange gode venner.
NLM er ingen hvem som helst i norsk kristenliv. Organisasjonen har satt dype spor. Den dag i dag er det svært få aktører, om noen, som har større potensial enn NLM. Hvordan dette potensialet bør utløses i en ny tid, har jeg nok mange tanker om, men vil overlate dette til dem som i dag sitter med strategiske lederansvaret. Det er d…

I disse valgkamptider

Bilde
Det finnes i utgangspunktet ingen automatiske koblinger mellom kristen tro og partivalg. Følgelig finnes det kristne i ulike politiske partier. Så langt såvel. Problemer oppstår imidlertid når partiene i disse valgkamptider strides om hva som er norske og kristne verdier, og når de kappes om å tiltrekke seg såkalte «kristne velgere».  I en slik situasjon kan vårt personlige partipolitiske valg fort bli «teologisert».
Saken er langt fra enkel:
For det første:hvilke kristne snakker vi om? Den norske kristenhet kan jo defineres på forskjellig vis. Noen vil kanskje definere de kristne ut fra tilhørighet (medlemskap i kirkesamfunn, organisasjon osv.), mens andre vil vurdere dem ut fra dedikasjon (graden av oppslutning om kirke- og organisasjonsliv), eller kvalitet (tilslutning til akkurat «mine» teologiske grunnsannheter og moralske standarder).
For det andre:hvilke kristne verdier snakker vi om? Mens noen vil vurdere det meste ut fra «kristnes særinteresser» (hva det enn måtte være) eller…

"Du søkte din trøst i den døde"

Bilde
Det er fortsatt påske. Påsken varer egentlig helt til pinse.

I dag har jeg vært på gudstjeneste (2.søndag i påsketiden). Hvor godt var det ikke å synge Johan Halmrasts fantastiske påskesalme! «O salige stund uten like».

Sangstrofer ble levendegjort på nytt:
"Du søkte din trøst i den døde, Og dvelte ved gravnatten kun, Så fikk du ham levende møte, Å, salige, salige stund!"

Dagens prekentekst (Joh 21:1-14) er utfordrende. Fortumlede disipler strever med både liv og følelser der de fisker på Tiberiassjøen. De hadde vært gjennom en strabasiøs tid. De befinner seg i et personlig ingenmannsland. Alt går på tverke. Fiskelykken til og med, er også elendig. Deres strev er totalt forgjeves. De får absolutt ingenting!

Så åpenbarer Mesteren seg for dem -  på nytt. Vi hører lite om disiplenes følelsesmessige reaksjoner og personlige refleksjoner. Det er kanskje uvesentlig når alt kommer til stykke? De blir bedt om å kaste noten ut på den andre side av båten. For en insinuasjon! "Var det …

Ibsen og Judas

Bilde

 «Det infameste er venns  
 misbruk av venns tillit».

 Henrik Ibsens velkjente utsagn 
 viser oss risikoen ved å
 investere tid, penger og
 krefter på tette relasjoner og
 ved å vise mennesker tillit.
 Selv mennesker en er svært
 glad i, satser på, stoler på og
 betror seg til, kan skuffe stort.
 Jo nærmere og tettere
 relasjonen er, jo større blir
 skuffelsen når den inntreffer.

Vi har nettopp feiret påske. Forholdet mellom Judas og Jesus kan beskrives ved et ord som er enda sterkere enn skuffelse. Det var snakk om et svik. For egen vinnings skyld dolker disippelen Mesteren i ryggen. Det var nokså dramatisk. «Judas-penger» er ikke blitt et begrep uten grunn. Er saken alvorlig nok, kan skuffelsen over mennesker  opplevelses som svik.
Gode mennesker er mennesker med integritet. Folk du kan stole på. De er der, selv når det koster å være din venn. De er der når det blir vanskelig å forvalte den tillit du har vist dem. Gode mennesker er sannferdige. De er «hel ved».
Alt det vi her snakke…

Islamsk ekstremisme hindrer trosfrihet

Bilde
Mediedebatten om islam er utfordrende. Det er flere grøfter en fort kan falle i.
Den ene grøften er fremmedhatet, rasismen og stigmatiseringen. Noen gir inntrykk av at alle muslimer er voldelige terrorister som vi bør skjerme oss mot. Dette er problematisk. Det finnes gode og dårlige mennesker innen de fleste trosretninger. En terrorist bør straffes for de handlinger han begår; ikke på grunnlag av etnisk, nasjonal eller religiøs tilhørighet. Menneskelig frykt i møte med det ukjente er ikke vanskelig å forstå, men frykten må møtes med faktakunnskap og balanse, ikke med polarisering og konspirasjonsteorier.
Den andre grøften er den naive idylliseringen av totalitære strømdrag som finnes i ethvert muslimsk majoritetssamfunn. Hva som er god eller dårlig islamsk teologi er opp til muslimene å definere, like mye som det er opp til kristne å definere hva som er autentisk og sunn bibelsk lære. Men i de fleste muslimske majoritetsland vises liten respekt for religiøse minoriteter både gjennom l…

Jubileumsår

Bilde
Godt nytt år, og takk for din omsorg og støtte til Stefanusalliansens arbeid i 2016! Vi er takknemlige for våre trofaste venner som er opptatt av de forfulgtes sak.

2017 blir et viktig år. Vi markerer organisasjonens 50 årsjubileum. I løpet av året vil dette bli markert gjennom ulike aktiviteter og arrangementer. Dette vil du høre mer om.
Et historisk tilbakeblikk handler om mer enn mimring. Vi bevisstgjøres på våre røtter:
Richard Wurmbrands besøk i Oslo ved årsskiftet 1965/1966 ble skjellsettende. Den rumenske presten som hadde vært fengslet i 14 år for sin tros skyld, hadde grusomme erfaringer med tortur og undertrykkelse. Hans besøk var den direkte foranledningen til etableringen av Misjon bak Jernteppet, som ble stiftet i 1967 av Else-Marie Skard, Vemund Skard, Monrad Norderval, Gulbrand Øverbye og Anutza Moise. Intensjonen var å hjelpe kristne i Øst-Europa og Sovjetunionen som led under kommunismens åk. En sammensatt gruppe norske kristne stod sammen om bibelspredning og misjon, di…

Tid for ettertanke

Bilde
Stefanusalliansen bevegerseg i et krevende landskap. Vi er ofte i berøring med følsomme temaer. Temperaturen blir lett høy når våre kjernesaker blir en del av det offentlige ordskiftet. Tro, religion, livssyn, misjon, trosfrihet, forfølgelse og folkevandringer handler ikke sjelden om samvittighet, overbevisning, tilhørighet, identitet, smerte, liv eller død.
“Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det motsatte av kjærlighet er likegyldighet", uttalte fredsprisvinner Eli Wiesel. Han hadde rett. Likegyldigheten er direkte farlig. Den er både umenneskelig og ukristelig. Derfor er det flott å merke seg det sterke medmenneskelige engasjementet som svært mange i vårt vidstrakte land har for mennesker i krise. Samtidig er det ikke uvesentlig hvordan vi engasjerer oss. Tanke, ord og handling henger sammen. I løpet av det siste året er jeg ofte blitt svært bekymret over enkelte debatt-tråder på sosiale medier og i de kristne dagsavisene. Hvor mye stygt kan ikke enkelte få seg til å skriv…