Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2017

Tid for ettertanke

Bilde
Stefanusalliansen bevegerseg i et krevende landskap. Vi er ofte i berøring med følsomme temaer. Temperaturen blir lett høy når våre kjernesaker blir en del av det offentlige ordskiftet. Tro, religion, livssyn, misjon, trosfrihet, forfølgelse og folkevandringer handler ikke sjelden om samvittighet, overbevisning, tilhørighet, identitet, smerte, liv eller død.
“Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det motsatte av kjærlighet er likegyldighet", uttalte fredsprisvinner Eli Wiesel. Han hadde rett. Likegyldigheten er direkte farlig. Den er både umenneskelig og ukristelig. Derfor er det flott å merke seg det sterke medmenneskelige engasjementet som svært mange i vårt vidstrakte land har for mennesker i krise. Samtidig er det ikke uvesentlig hvordan vi engasjerer oss. Tanke, ord og handling henger sammen. I løpet av det siste året er jeg ofte blitt svært bekymret over enkelte debatt-tråder på sosiale medier og i de kristne dagsavisene. Hvor mye stygt kan ikke enkelte få seg til å skriv…