Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2017

Jubileumsår

Bilde
Godt nytt år, og takk for din omsorg og støtte til Stefanusalliansens arbeid i 2016! Vi er takknemlige for våre trofaste venner som er opptatt av de forfulgtes sak.

2017 blir et viktig år. Vi markerer organisasjonens 50 årsjubileum. I løpet av året vil dette bli markert gjennom ulike aktiviteter og arrangementer. Dette vil du høre mer om.
Et historisk tilbakeblikk handler om mer enn mimring. Vi bevisstgjøres på våre røtter:
Richard Wurmbrands besøk i Oslo ved årsskiftet 1965/1966 ble skjellsettende. Den rumenske presten som hadde vært fengslet i 14 år for sin tros skyld, hadde grusomme erfaringer med tortur og undertrykkelse. Hans besøk var den direkte foranledningen til etableringen av Misjon bak Jernteppet, som ble stiftet i 1967 av Else-Marie Skard, Vemund Skard, Monrad Norderval, Gulbrand Øverbye og Anutza Moise. Intensjonen var å hjelpe kristne i Øst-Europa og Sovjetunionen som led under kommunismens åk. En sammensatt gruppe norske kristne stod sammen om bibelspredning og misjon, di…