JubileumsårRichard Wurmbrand (1909-2001) og Sabina Wurmbrand (1913-2000)
Godt nytt år, og takk for din omsorg og støtte til Stefanusalliansens arbeid i 2016! Vi er takknemlige for våre trofaste venner som er opptatt av de forfulgtes sak.

2017 blir et viktig år. Vi markerer organisasjonens 50 årsjubileum. I løpet av året vil dette bli markert gjennom ulike aktiviteter og arrangementer. Dette vil du høre mer om.

Et historisk tilbakeblikk handler om mer enn mimring. Vi bevisstgjøres på våre røtter:

  • Richard Wurmbrands besøk i Oslo ved årsskiftet 1965/1966 ble skjellsettende. Den rumenske presten som hadde vært fengslet i 14 år for sin tros skyld, hadde grusomme erfaringer med tortur og undertrykkelse. Hans besøk var den direkte foranledningen til etableringen av Misjon bak Jernteppet, som ble stiftet i 1967 av Else-Marie Skard, Vemund Skard, Monrad Norderval, Gulbrand Øverbye og Anutza Moise. Intensjonen var å hjelpe kristne i Øst-Europa og Sovjetunionen som led under kommunismens åk.
  • En sammensatt gruppe norske kristne stod sammen om bibelspredning og misjon, diakonale hjelpetiltak, appelltjeneste og kampen for de forfulgtes trosfrihet. Ettertiden viser at Misjon bak jernteppets innsats fikk stor betydning blant den lidende kristenhet.
  • Da jernteppet raknet i 1989, ble mye av organisasjonens arbeid i Øst-Europa og Sovjetunionen gradvis faset ut. Nye initiativ i Midtøsten og Asia ble satt på dagsorden. Organisasjonen skiftet i 1990 navn til Norsk Misjon i Øst og i 2012 til Stefanusalliansen. Arbeidet har gradvis vokst i omfang og utbredelse, og Stefanusalliansen har i dag sitt hovedfokus på områder som Midtøsten, Afrikas Horn, «Det tyrkiske beltet», Sørøst-Asia og Koreahalvøya. Organisasjonen har også enkeltprosjekter i andre land og bidrar aktivt med informasjon, undervisning og påvirkningsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
  • Vår innsats bæres fortsatt av private gaver fra norske menigheter, grupper og enkeltpersoner.  Uten disse er vårt arbeid umulig.

Et jubileum handler ikke bare om bevisstgjøring på våre røtter, men også om dagen i dag. Er vi villig til å kjempe videre for de forfulgtes sak i dag? Utfordringene står i kø:

  • Om kommunismen ikke står like sterkt som i jernteppeårene, er kommunisme og beslektede ideologier fortsatt virksomme. Diktatoriske regimer, med eller uten religiøs tilknytning, utfordrer i mange land. Sosiale strukturer og klan-og stammemotsetninger likeså.
  • Islamsk ekstremisme er i dag hovedutfordringen i de fleste land hvor kristne forfølges. Det handler ikke bare om ekstremistiske grupperinger, men også om det faktum at tro og trospraksis generelt er underlagt sterke restriksjoner i de fleste muslimske samfunn. Retten til å skifte tro er særlig problematisk.
  • Religiøs nasjonalisme vokser i mange deler av verden, ikke bare innen muslimske, buddhistiske og hinduistiske samfunn, men også på steder hvor kristendommen har hatt sterkt fotfeste. Majoritetsreligionen «misbrukes» for å oppnå politiske mål.
  • Kristne forfølger også hverandre. Noen steder er de historiske majoritetskirkene minoritetskirkenes største fiende.
  • Sekularismen strammer grepet flere steder. I toleransens navn tolereres ikke det man selv opplever intolerant.Som generalsekretær i Stefanusalliansen kan en lett bli overveldet. Behovene er enorme, og vi strekker ikke til. Likevel får vi stadig bekreftelser på at våre bidrag faktisk betyr noe. Din støtte gir oss pågangsmot. Vil du være med videre? Trofasthet er en god form for stahet, er det blitt sagt.
FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS NR.1/FEBRUAR 2017

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen