Ibsen og JudasIllustrasjonsfoto: Henrik Ibsen
 «Det infameste er venns  
 misbruk av venns tillit».

 Henrik Ibsens velkjente utsagn 
 viser oss risikoen ved å
 investere tid, penger og
 krefter på tette relasjoner og
 ved å vise mennesker tillit.
 Selv mennesker en er svært
 glad i, satser på, stoler på og
 betror seg til, kan skuffe stort.
 Jo nærmere og tettere
 relasjonen er, jo større blir
 skuffelsen når den inntreffer.


Illustrasjonsfoto: Judas misbrukte tillit for egen vinnings skyld
 
Vi har nettopp feiret påske. Forholdet mellom Judas og Jesus kan beskrives ved et ord som er enda sterkere enn skuffelse. Det var snakk om et svik. For egen vinnings skyld dolker disippelen Mesteren i ryggen. Det var nokså dramatisk. «Judas-penger» er ikke blitt et begrep uten grunn. Er saken alvorlig nok, kan skuffelsen over mennesker  opplevelses som svik.

Gode mennesker er mennesker med integritet. Folk du kan stole på. De er der, selv når det koster å være din venn. De er der når det blir vanskelig å forvalte den tillit du har vist dem. Gode mennesker er sannferdige. De er «hel ved».

Alt det vi her snakker om kan i sine ulike former appliseres på ulike relasjoner. Det kan appliseres på ekteskap, familieliv, livssynsfelleskap og arbeidsplass. Det kan også appliseres på politikere, som i valgkampen lovet å gjøre det ene og det andre for deg, men som i ettertid viste at de overhode ikke brød seg om å ta løftene på alvor.

«Det infameste er venns misbruk av tillit». Ibsen viser oss både risikoen og realitetene. Dette er et landskap de fleste av oss har støtt på. Jo lengre vi lever dess mer ettertenksomme blir vi i møte med gjenkjennbare situasjoner. Samtidig er det farlig å la være å våge. Våger vi ikke å stole på mennesker fordi vi er redde for å bli skuffet på nytt, blir vi ensomme og kyniske. Gode liv skapes gjennom sunne relasjoner til seg selv, Gud og ens neste. Derfor slutter vi ikke å våge, selv om skuffelser innhenter oss.

 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Linjeskifte?

"Bare" retorikk?

Kristelig Sharia?