Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2017

Tjue år for sent?

Bilde
For Grandhagen og Hovedstyret var NLM først og fremst et særskilt redskap - en misjonsorganisasjon eller et «vennesamfunn» på bedehuset - som skulle bringe evangeliet ut til jordens ender. Misjonsfolkets kirketilhørighet var ikke noe misjonsorganisasjonen stilte spørsmål ved eller hadde ansvar for. Det fikk den enkelte ordne opp i selv.
Det er en stund siden jeg var ansatt i NLM. «Fra sidelinjen» prøver jeg likevel å holde meg oppdatert. Jeg klarer ikke å forholde meg likegyldig til hva som skjer i denne viktige organisasjonen hvor jeg allerede i unge år ble vist stor tillit og hvor mitt misjonærkall fikk føtter å gå på. Her har jeg fortsatt mange gode venner.
NLM er ingen hvem som helst i norsk kristenliv. Organisasjonen har satt dype spor. Den dag i dag er det svært få aktører, om noen, som har større potensial enn NLM. Hvordan dette potensialet bør utløses i en ny tid, har jeg nok mange tanker om, men vil overlate dette til dem som i dag sitter med strategiske lederansvaret. Det er d…