Innlegg

Viser innlegg fra 2018

Fra smerte til glede

Bilde
Preken i Heggedal kirke, 2.søndag i advent, 9.desember 2018.
Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes, kapittel 16 og fra versene 21-24.
21 Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. 22 Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.
23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.
Slik lyder Herrens ord.
*
Julen nærmer seg! Den vil bli markert på ulikt vis; i hjem, kirke og samfunn. Julen er – om ikke for alle, så for de aller fleste –forbundet med glede. I kirken gleder vi oss over Frelserens fødsel. Det er festtid. Julen representerer et budskap om håp!
*
I dagen…

Raseri på tempelplassen

Bilde
PREKEN I ØSTENSTAD KIRKE, 1.SØNDAG I ADVENT 2018.
Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus, kapittel 21, vers 10 til 17.
10 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» 11 Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» 12 Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker 13 og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.»
14 På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. 15 Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget 16 og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest: Fra småbarns og spedbarns munn
har du latt lovsang lyde!»
17 Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han natten over.
Slik lyder …

"Lytt til erfarne fjellfolk"

Bilde
PREKEN PÅ DOMSSØNDAG/KRISTI KONGEDAG/SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET. Østenstad kirke, 25.november 2018 Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 25.kapittel og i versene 1-13. 1 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3 De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4 Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. 5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
6 Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ 7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’ 9 ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’
10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt…

Lys i mørket

Bilde
Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 5.kapitel og i versene 13-16.

13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset.16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! (Matteus 5,13-16)
Slik lyder Herrens Ord.
*
Hva skal vi tenke om livet, døden, og vårt kristne håp – mens vi enda lever? Det er noe av dette prekenen på Allehelgensdag skal handle om.
*
17. Januar 1991 var en spesiell dag. Denne dagen skapte på mange måter et veiskille i folket vårt; slutten på noe og begynnelsen på noe helt annet. Vår kjære Kong Olav V var død!
Selv befant jeg meg langt unna, i Etiop…