Innlegg

Viser innlegg fra 2018

Carpe Diem

Bilde
CARPE DIEM

Preken i Østenstad kirke, 21.søndag i treenighetstiden, 14.oktober 2018. Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas, kapittel 16, vers 19-31:
19 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag.20 Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår.21 Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans.
22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet.23 Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham.24Far Abraham, ropte han, ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.25 Men Abraham svarte: Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine.26 Des…

Visjonær ledelse?

Bilde
Jeg har brukt mange år av mitt liv i lederoppgaver. Hva er nå egentlig ledelse? Eller hva er visjonær ledelse? Her er det svært mye å si, og jeg har ikke sett alt. Men la meg likevel våge å dele noen få personlige, usammenhengende strøtanker ut fra det jeg har sett og erfart. Andre aspekter ved ledelsesbegrepet får komme i et senere innlegg.
Visjonær ledelse handler om å se. Se noe som enda ikke er blitt en realitet. Se noe som til og med andre kanskje ikke har sett. Det handler så om å våge å tro på det en ser. Det handler deretter om å bevege seg i retning av det en har sett, som om det var en fyrlykt på sjøen som kommer stadig nærmere. Fyrlykten er det mål visjonær ledelse beveger seg imot.
Visjonær ledelse handler ikke bare om å se selv, men også om å få andre til å se; kommunisere godt til mange det du og noen andre har sett, slik at også de lar seg begeistre. Det handler om å glede seg sammen og om en begeistret søken etter å finne de beste veier sammen til målet. Ledelse handler …

Kristelig Sharia?

Bilde
Meningsutvekslingen i kveldens «Debatten» på NRK handlet i hovedsak om hvordan man kan gjøre seg mest mulig lekker for et KrF som nå diskuterer hvorvidt man enten bør samarbeide med høyre eller venstre side i norsk politikk.  På den ene siden av bordet satt «Høyrekameratene» Solberg (H), Jensen (FrP) og Skei Grande (V). På den andre siden satt «Venstrekameratene» Gahr Støre (AP), Slagsvold Vedum (SP) og Lysbakken (SV).
Det mest interessante temaet de diskuterte var etter mening «Den kristne kulturarven». Selv om tyngdepunkt, innhold og språk var forskjellig, understreket politikerne på hver sin måte kristendommens betydning i Norge. Det kunne vært fristende å kommentere de enkelte innleggene, men jeg skal la det være.
Det viktige spørsmålet er, når det kommer til stykke, dette: Hva betyr det at vi har en kristen verdiforankring i landet vårt? Hvordan skal dette komme til uttrykk? Det finnes åpenbart ulike måter å uttrykke dette på, noen bedre enn andre.
Jeg fikk hakeslepp da jeg hørte på…

Linjeskifte?

Bilde
Det råd som Knut Arild Hareide i dag gav til eget parti, har - forståelig nok - fått blandet mottakelse. Uansett hva en måtte mene om dette, og hvilket parti en selv måtte tilhøre, tror jeg det er misvisende å snakke om et politisk linjeskifte. Etter å ha hørt Hareides tale på TV, synes jeg KrF fortsatt ligner på KrF.

I stedet for å snakke om et linjeskifte synes jeg det er langt riktigere å si at det politiske landskap i landet vårt over tid er totalt endret. Om KrF skulle gå i regjeringssamarbeid med partier på venstresiden, er dette selvsagt noe nytt. Det er imidlertid minst like nytt at deres tidligere regjeringssamarbeidspartnere (H, SP, V) har endret kurs som følge av et nytt politisk landskap. Det tradisjonelt verdikonservative Høyre har valgt å gå enda lenger til høyre enn vanlig ved å gå til sengs med et populistisk, liberalistisk fløyparti; Fremskrittspartiet. Høyre har også selv blitt mindre verdikonservative. Venstre har, mot sine egne velgeres vilje og etter noe betenknin…

Oppe til eksamen

Bilde
"PETERS BEKJENNELSE " Konfirmasjonstale, Østenstad kirke, 23.september 2018
Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16.kapittel og versene 13-20.
13Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»14De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.»15«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?»16Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»17Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.18Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.19Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»20Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias.
Slik lyder d…

The Message of Surprise

Bilde
«The Message of Surprise» Overraskelse. Dette er et ord jeg har tygget litt på de siste dagene. Et ord som sikkert kan utfordre både uhelbredelige kontroll-freaker, engstelige planleggings-nevrotikere, ja, selv uansvarlige «vi- tar- det- som- det- kommer-eventyrere». Ingen av oss, absolutt ingen av oss, liker å bli tatt på senga! Positive overraskelser derimot, applauderer vi!

Overraskelse. Hvem av oss støter ikke på overraskelser? At noe ikke ble som forventet? At dystre forhåndstips ble gjort til skamme, eller at selv de meste geniale planer måtte endres?
Er ikke livet i det hele tatt en sammenhengende overraskelse? Mye går på tverke, men heldigvis opplever vi av og til at livet smiler til akkurat oss!
Den Gud vi tror på, som vi tjener, og som vi som kirke skal kommunisere til omverdenen, er en overraskelsens Gud. Har du tenkt på det? Ikke i den forstand at Han bærer kjennetegnet den uberegnlige og uforutsigbare, og som overlater oss til fatalisme og skjebnetro.Nei, han er jo til å sto…

To søstre

Bilde
Jeg ble ordinert til vikarprest i Østenstad menighet i Asker, 2.september 2018. Her er prekenen over en spennende tekst om to søstre; Martha og Maria.


ORDINASJONSTALE
Prekenteksten for 15.søndag i treenighetstiden finner vi hos evangelisten Lukas i det 10.kapittel og i versene 38-42.
38 Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham *i huset sitt.• 39 Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. 40 Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» 41 Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» (Luk 10,38-42)
*
Familiedrama! Har du kjennskap til det? Det har jeg! I hvert fall når jeg tenker noen år tilbake! Å dra opp noen …