Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2018

Alt eller ingenting

Bilde
Påskehøytiden står for døren. Dette vil bli markert på ulikt vis av den verdensvide kristne kirke. Hvilken betydning har egentlig påsken? «Alt», ifølge apostelen Paulus. «Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder», sier han, og forteller samtidig at troens budskap har mer enn tidsmessig relevans: «Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker» (1 Kor 15).
Bildet ovenfor er fra Den norske lutherske "Minnekirken" i Chicago. Her tjenestegjorde jeg i fire år (1993-1997). Avbrutt av feriene gikk jeg opp på prekestolen hver søndag. Hver gang ble jeg minnet om en viktig sannhet. «Gud er kjærlighet», var inskripsjonen på veggen over prekestolen. Dét er hva det hele handler om. Gud kom oss i møte. I sin kjærlighet sendte han Kristus, «som en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre men for hele verdens» (1 Joh 2,2).

Derfor er det ikke bare jeg som feirer påske. Det gjør også min…

Overraskelsen

Bilde
Maria Budskapsdag – Luk 1, 46-55
I Overraskelse. Hvem av oss har ikke støtt på overraskelser? At noe ikke ble som forventet? At forhåndstips ble gjort til skamme, eller at planer måtte endres?
Dagens bibeltekst kan kanskje oppsummeres i dette ordet: Overraskelse. Maria, en helt vanlig jødisk kvinne, som helt sikkert ikke hadde utmerket seg mer enn andre, får livet sitt snudd opp ned. Hun blir overrasket. Gledelig overrasket. Hun skulle få barn! Dét var overraskende i seg selv. Enda mer overraskende var det at hun skulle blir mor til Messias, Guds sønn.
At Guds sønns skulle komme, derimot, var slett ikke overraskende. Det var nøye planlagt. Profeter hadde snakket om dette i århundrer; gjennom bilder, illustrasjoner og fremtidsrettede utsagn. Den sønnen som Maria skulle føde var altså ingen hvem som helst. Han var oppfyllelsen av profetier. «Herren er min hyrde», skrev salmisten. «Jeg er den gode hyrde», sa Jesus. «Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys», sa profeten. «Jeg er ve…