Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2018

Adresse: "De selvtilfredse"

Bilde
Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 18.kapittel og i versene 9-14:
9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: 10 «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller.11 Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’13 Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’
14 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»
Slik lyder Det hellige evangelium.
*
Hvilke tanker har du om deg selv? Kjenner du på selvtilfredshet? Kjenner du på selvforakt? Eller kje…

"Bare" retorikk?

Bilde
To høyrepopulistiske bøker er blitt publisert på kort tid. Sylvi Listhaug og Per Sandberg har fortalt om seg og sitt liv og om andres bedrøvelighet.
Oppmerksomheten rundt bøkene har druknet i fokuset på Kristelig Folkepartis veivalg. Noen opposisjonspolitikere har vært på banen, som for eksempel Jonas Gahr Støre i duell med Listhaug i «Politisk kvarter». Men hva mener Fremskrittspartiet selv om bokutgivelsene? I hvilken grad representerer Listhaug og Sandberg partiets syn på ting og tang? Mens Sandberg – foreløpig – har beveget seg ut i politikkens periferi, er Listhaug fortsatt omgitt av medienes blitzlamper. Etter å ha forlatt regjeringen etter en lite troverdig Kanossagang i Stortinget, er hun godt plassert som partiets nestleder og av mange regnet som partiets dronning den dag Siv Jensen melder sin avgang. Listhaug bagatelliserer det faktum at regjeringen – på grunn av henne - stod overfor et mistillitsforslag som kunne felt regjeringen Solberg. I etterkant av bokutgivelsen har hun…

Carpe Diem

Bilde
CARPE DIEM

Preken i Østenstad kirke, 21.søndag i treenighetstiden, 14.oktober 2018. Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas, kapittel 16, vers 19-31:
19 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag.20 Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår.21 Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans.
22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet.23 Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham.24Far Abraham, ropte han, ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.25 Men Abraham svarte: Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine.26 Des…

Visjonær ledelse?

Bilde
Jeg har brukt mange år av mitt liv i lederoppgaver. Hva er nå egentlig ledelse? Eller hva er visjonær ledelse? Her er det svært mye å si, og jeg har ikke sett alt. Men la meg likevel våge å dele noen få personlige, usammenhengende strøtanker ut fra det jeg har sett og erfart. Andre aspekter ved ledelsesbegrepet får komme i et senere innlegg.
Visjonær ledelse handler om å se. Se noe som enda ikke er blitt en realitet. Se noe som til og med andre kanskje ikke har sett. Det handler så om å våge å tro på det en ser. Det handler deretter om å bevege seg i retning av det en har sett, som om det var en fyrlykt på sjøen som kommer stadig nærmere. Fyrlykten er det mål visjonær ledelse beveger seg imot.
Visjonær ledelse handler ikke bare om å se selv, men også om å få andre til å se; kommunisere godt til mange det du og noen andre har sett, slik at også de lar seg begeistre. Det handler om å glede seg sammen og om en begeistret søken etter å finne de beste veier sammen til målet. Ledelse handler …

Kristelig Sharia?

Bilde
Meningsutvekslingen i kveldens «Debatten» på NRK handlet i hovedsak om hvordan man kan gjøre seg mest mulig lekker for et KrF som nå diskuterer hvorvidt man enten bør samarbeide med høyre eller venstre side i norsk politikk.  På den ene siden av bordet satt «Høyrekameratene» Solberg (H), Jensen (FrP) og Skei Grande (V). På den andre siden satt «Venstrekameratene» Gahr Støre (AP), Slagsvold Vedum (SP) og Lysbakken (SV).
Det mest interessante temaet de diskuterte var etter mening «Den kristne kulturarven». Selv om tyngdepunkt, innhold og språk var forskjellig, understreket politikerne på hver sin måte kristendommens betydning i Norge. Det kunne vært fristende å kommentere de enkelte innleggene, men jeg skal la det være.
Det viktige spørsmålet er, når det kommer til stykke, dette: Hva betyr det at vi har en kristen verdiforankring i landet vårt? Hvordan skal dette komme til uttrykk? Det finnes åpenbart ulike måter å uttrykke dette på, noen bedre enn andre.
Jeg fikk hakeslepp da jeg hørte på…