Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2018

Vingårdssøndagen

Bilde
Preken i Østenstad kirke, på Vingårssøndagen, 26.august 2018.

Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas, i det 17.kapittel og versene 7-10.
7Dersom en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene: ‘Kom nå og sett deg til bords?’8 Nei, han vil si: ‘Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.’9 Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt?10 På samme måte med dere: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: ‘Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.’» (Luk 17,7-10).
Slik lyder det Hellige evangelium.
 *
«WIFM-faktoren»! Har du hørt om den? Vi snakker ikke om en solfaktor, men om en helt annen faktor. W-I-F-M er som kjent en forkortelse. «What’s in it for me»? Dette amerikanske uttrykket er kanskje ikke så lett å oversette. De fleste av oss vet nok likevel hva …

«Læren er ikke min»

Bilde
Preken i Østenstad kirke, 19.søndag i treenighetstiden, 30.september 2018.


Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det syvende kapittel og i versene 14-17:

14 Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. 15 Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» 16 Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. 17 Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.

Slik lyder Det hellige evangelium.

*
Hvordan forholder du deg til kunnskap? Hva regner du som sant? Hvem hører du på?

Det er god grunn til å reflektere over disse spørsmålene. Ikke minst i vår tid. Elitene får stadig passet sitt påskrevet, kunnskapsmiljøer blir bagatellisert, og riksmedier anklages for Fake News. Alle er blitt sitt livs redaktør.
«Er det ikke greit da», spør du kanskje. «Er det ikke greit å trekke de selvhøytidelige ned fra deres …

Fra smerte til glede

Bilde
Preken i Heggedal kirke, 2.søndag i advent, 9.desember 2018.
Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes, kapittel 16 og fra versene 21-24.
21 Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. 22 Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.
23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.
Slik lyder Herrens ord.
*
Julen nærmer seg! Den vil bli markert på ulikt vis; i hjem, kirke og samfunn. Julen er – om ikke for alle, så for de aller fleste –forbundet med glede. I kirken gleder vi oss over Frelserens fødsel. Det er festtid. Julen representerer et budskap om håp!
*
I dagen…

Raseri på tempelplassen

Bilde
PREKEN I ØSTENSTAD KIRKE, 1.SØNDAG I ADVENT 2018.
Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus, kapittel 21, vers 10 til 17.
10 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» 11 Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» 12 Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker 13 og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.»
14 På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. 15 Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget 16 og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest: Fra småbarns og spedbarns munn
har du latt lovsang lyde!»
17 Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han natten over.
Slik lyder …